Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pravne i etičke norme odnosa s javnošću
Kratica: KOMDI355Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Dražen Maleš mag. comm. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s pravnim normama koje određuje struku odnosa s javnošću i prikazati norme i kodekse u etičkom djelovanju i komuniciranju u odnosima s javnošću, te poticati studente na kritično preispitivanje etičkih dilema.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. TOMIĆ, Zoran (2008.): Odnosi s javnošću, Synopsis, Zagreb;
2. CUTLIP, Scott M., CENTER, Allen H., BROOM, Glen M. (2003.): Odnosi s javnošću, MATE, Zagreb (odabrana poglavlja: 5. Etika i profesionalizam, 6. Pravna pitanja, str. 143.-218.);
3. TENCH, Ralph, YEOMANNS, Liz (2009.): Otkrivanje odnosa s javnošću, HUOJ, Zagreb (poglavlje: 14. Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću, str. 309.-327., Etički protokol Global Alliance, str. 330.-332.);
4. PARSONS, Patricia P. (2008.): Ethics in Public Relations: A Guide to Best Practice, Kogan Page, London/Philadelphia;
5. BROOM, G. (2010), Učinkoviti odnosi s javnošću, Mate, Zagreb (odabrana poglavlja) (u zamjeni za CUTLIP et al (2003));
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu