Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diplomski rad (POV-zn_smjer)
Kratica: POVDO420Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Miroslav Bertoša ( Seminar )
doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer ( Seminar )
doc. dr. sc. Marko Jerković ( Seminar )
doc. dr. sc. Ivana Jukić ( Seminar )
prof. dr. sc. Mijo Korade ( Seminar )
prof. dr. sc. Stjepan Matković ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos ( Seminar )
doc. dr. sc. Tomislav Popić ( Seminar )
doc. dr. sc. Mladen Tomorad ( Seminar )
doc. dr. sc. Vlatka Vukelić ( Seminar )
Opis predmeta: Diplomski rad je cjelovita, sveobuhvatna i visoko nezavisna obveza kojom student završava studij, te mora pokazati svoju sposobnost u analiziranju zadanoga problema ili tematike s teorijskog, praktičnog ili istraživačkog stajališta u onom znanstvenom polju ili grani u kojoj je ustrojen studij koji student završava. Cilj je predmeta da student pokaže poznavanje teme, sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjenu znanstvene i stručne metodologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mentor je dogovara sa svakim studentom ovisno o temi diplomskog rada.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu