Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mediji i bioetika
Kratica: KOMDI035Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: dr. sc. Ana Volarić-Mršić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je ovoga kolegija ponuditi studentima pregled cjelokupnog povijesnog razvoja i sadržaja bioetičke znanosti, s naglaskom na ulogu i posredništvo mass medija u prenošenju i oblikovanju javnoga mnijenja glede najvažnijih bioetičkih pitanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Aramini M.; Uvod u bioetiku; Kršćanska sadašnjost (2009), str. 350
2. Volarić-Mršić A.; Kultura života, odabrana poglavlja.; Centar za bioetiku, Zagreb (2002), str. 148
3. Volarić-Mršić A.,; Status ljudskog embrija, odabrana poglavlja; Centar za bioetiku, Zagreb (2000)
4. Lucas Lucas R.; Bioetika za svakoga, odabrana poglavlja; Verbum (2007)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu