Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geopolitika i globalna sigurnost
Kratica: SOCDO455Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: doc. dr. sc. Jelena Jurišić ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi kolegija su da studenti steknu temeljna znanja iz geopolitike, kako osnovnih teorija, tako i dobiju uvid u suvremene geopolitičke odnose u svijetu. Također biti će upoznati s utjecajem sigurnosti na geopolitiku, prvenstveno one globalne. Osim toga, studenti će se upoznati s osnovnim geopolitičkim osobitostima Hrvatske, njenom geopolitičkom položaju u svijetu te mogućim interesima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gearoid O Tuathail, Simon Dalby, Paul Routledge, ur.; Uvod u geopolitiku; Politička kultura (2007)
2. Materijali s predavanja;
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu