Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diplomski rad
Kratica: KOMDO430Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Burić ( Seminar )
doc. dr. sc. Lana Ciboci ( Seminar )
doc. dr. sc. Tomislav Janović ( Seminar )
doc. dr. sc. Jelena Jurišić ( Seminar )
prof. dr. sc. Danijel Labaš ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Anita Perešin ( Seminar )
doc. dr. sc. Marinko Vuković ( Seminar )
prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković ( Seminar )
Opis predmeta: Diplomski rad je cjelovita, sveobuhvatna i visoko nezavisna obveza kojom student završava studij, te mora pokazati svoju sposobnost u analiziranju zadanoga problema ili tematike s teorijskog, praktičnog ili istraživačkog stajališta u onom znanstvenom polju ili grani u kojoj je ustrojen studij koji student završava. Cilj je predmeta da student pokaže poznavanje teme, sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjenu znanstvene i stručne metodologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mentor je dogovara sa svakim studentom ovisno o temi diplomskog rada.;
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu