Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Starogrčki odgoj i obrazovanje
Kratica: EDU333Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Pranjić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Pranjić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je kolegija: Upoznati studente s najstarijim odgojnim običajima u Homerovo vrijeme. Razumjeti proces funkcioniranja odgoja i prije nego što je postojao pojam odgoja. Osposobiti studente za razumijevanje starogrčkih pojmova paideia, trefo, pedagogos, arete, kalokaghatia itd.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pranjić, M.; Na iskonima europskoga odgoja; Matica hrvatska (2012)
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu