Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Začetnici komunikologije i njihova djela
Kratica: KOMBI424Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: Vanesa Varga mag. comm. ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s razvojem komunikologije preko djela (knjiga, članaka, filmova, tv i radio-priloga) teoretičara, znanstvenika, novinara i stručnjaka za odnose s javnošću koji su najviše pridonijeli dosadašnjem razvoju komunikologije kao znanosti i navedenih profesija koje ona teoretski proučava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kin, D. Mediji i demokratija, Filip Višnjić, Beograd, 1995., str. 11-53.;
2. Chaffee, S.H., Rogers, E.M. The Beginnings of Communication Study in America A Personal Memoir by Wilbur Schramm, SAGE Publications, 1997.;
3. Glander, T. Origins of Mass Communications Research During the American Cold War, Routledge, 2009., str. 1-178.;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu