Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine
Kratica: POVDI723Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivica Lučić
Izvođači:
Opis predmeta: Približiti studentima najvažnije segmente moderne i suvremene povijesti BiH i upoznati ih s recentnom literaturom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivo Lučić; Ivo Lučić, Uzroci rata, Bosna i Hercegovina od 1980. do 1992.; Despot infinitus, Hrvatski institut za povijest, Zagreb (2013)
2. Srećko Džaja; Politička realnost jugoslavenstva (1918.-1991.) s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu; Svjetlo riječi, Sarajevo - Zagreb (2004)
3. Ivo Lučić; "Što je (bila) Bosna i Hercegovina, tko smo (bili) mi"; Status broj 14., Mostar (2010)
4. Mirjana Kasapović; Bosna i Hercegovina podijeljeno društvo i nestabilna država; Politička kultura, Zagreb (2005)
5. Enver Redžić; Sto godina muslimanske politike; Institut za istoriju, Sarajevo (2000)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu