Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživačka skupina - interpretacija srednjovjekovnih izvora
Kratica: POVDO316Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s vrstama izvora, pomagalima i metodama istraživanja srednjovjekovne povijesti te radom na izvornoj građi razvijati sposobnosti i vještine potrebne pri samostalnom istraživačkom radu. Pažnja će se prvenstveno pokloniti različitim tipovima pisanih izvora (javne i privatne isprave, notarski, gradski i kaptolski registri i protokoli, pravni normativni spisi, narativni izvori), ali će se upozoriti i na važnost ostataka materijalne kulture (predmeti svakodnevne upotrebe, graditeljstvo, umjetnička djela). Uz pomoć različitih tipova pomagala provodit će se analiza pojedinih dokumenata kako bi se kroz praktičnu primjenu produbila znanja iz tradicionalnih pomoćnih povijesnih znanosti i razvile praktične vještine potrebne u baratnju izvornom građom. Posebna pažnja bit će posvećena i sadržajnoj analizi izabranih vrela kako bi se upozorilo na široki spektar mogućih istraživačkih tema.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakov Stipišić; Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi; Školska knjiga, Zagreb (1991)
2. Zrinka Nikolić Jakus; Uvod u studij povijesti (historiografski praktikum); Zagreb: Leykam international (2008)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu