Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija potrošnje
Kratica: SOCBI374Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Krešimir Peračković
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje studenata sa sociološkim pristupom potrošnji kao društvenom procesu, potrošačima kao društvenoj skupini i tržištu kao društvenom odnosu. Stjecanje znanja o osnovnim pojmovima u sociologiji potrošnje i teorijama potrošačkog društva te njihova operacionalizacija u empirijskim istraživanjima o strukturi potrošnje i procesu segmentacije potrošača.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lipovetsky, G. (2009) Paradoksalna sreća: Ogled o hiperpotrošačkom društvu, Zagreb, Antibarbarus.;
2. Čolić, S. ur. (2013) Potrošačka kultura i konzumerizam, Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.;
3. Peračković, K. (2008) Društvo i (ili) tržište Sociološka konceptualizacija procesa marketizacije društva, Društvena istraživanja, 17/6; 975-998.;
4. Čolić, S. (2008) Sociokulturni aspekti potrošnje, potrošačke kulture i društva, Društvena istraživanja, 17/6; 953-973.;
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu