Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mediji i nasilje
Kratica: KOMBI144Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Lana Ciboci
Izvođači: doc. dr. sc. Lana Ciboci ( Seminar )
Opis predmeta: Glavni je cilj predmeta upoznati studente s utjecajima prikaza nasilnih sadržaja u medijima na znanja, stavove i ponašanje medijskih korisnika, prije svega djece i mladih, te im ukazati na temeljne karakteristike izvještavanja o nasilju u medijima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kanižaj, I., Ciboci, L.; Kako je nasilje preko medija ušlo u naše domove, u: Ciboci, L., Kanižaj, I., Labaš, D. Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije; Matica hrvatska (2011)
2. Kunczik, Michael; Astrid, Zipfel; Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, str. 161-184.; Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb (2006)
3. Kunczik, Michael, Zipfel, Astrid; Mediji i nasilje: aktualno stanje u znanosti. Medianali, Vol. 1, No. 1.; Sveučilište u Dubrovniku (2007)
4. Valković, Jerko; Oblici i utjecaj televizijskog nasilja, Nova prisutnost - časopis za intelektualna i duhovna pitanja, Vol VIII., No. 1.; (2010)
5. Potter, James W.; On media violence; Sage Publications. Thousands Oaks, London, New Delhi (1999)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu