Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska dijalektologija
Kratica: KROBO685Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Izvođači: Lidija Bogović mag. croat. ( Predavanja )
Opis predmeta: Upoznavanje s hrvatskim narječjima, dijalektima i poddijalektima. Spoznaja odnosa među pojedinim sustavima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivšić, S.; Jezik Hrvata kajkavaca; Zaprešić: Matica hrvatska Zaprešić (1996)
2. Lisac, J.; Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje; Golden marketing - Tehnička knjiga (2009)
3. Lukežić, I.; Zajednička povijest hrvatskih narječja. 1. Fonologija; Zagreb - Rijeka: Hrvatska sveučilišna naklada - Filozofski fakultet u Rijeci - Katedra Čakavskoga sabora Grobinšćine (2012)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu