Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u novinarstvo
Kratica: KOMBO115Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija upoznati studente s novinarstvom, njegovim značajkama i osobitostima djelovanja. Također i s novinarskom profesijom te ulogom i funkcijama novinara, alatima i osobitostima njegova rada. Kolegij osposobljava studente za razumijavanje i primjenu osnovnih pojmova novinarstva, kako iz teorije, tako i prakse, te omogućava snalaženje u daljnjem tijeku studija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Uvod u novinarstvo, ur. Sherry Ricchiardi, Stjepan Malović, 1996.;
2. Malović, Stjepan: Osnove novinarstva, 2005., Golden marketing, Zagreb, str. 11-91;
3. Burns, Sheridan: Razumijeti novinarstvo, Naklada medijska istraživanja, 2008., str. 1-72;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu