Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Semiotika u masovnom komuniciranju
Kratica: KOMBO314Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači:
Opis predmeta: Glavni cilj predmeta je pružiti uvid u osnovna znanja o semiotici, s posebnim osvrtom na njezinu interdisciplinarnost, razumijevajući je kao točku u kojoj se stapaju znanosti o životu i znanosti o znakovima (T. Sebeok). Specifični cilj kolegija je pripremanje studenata za razumijevanje semiotike kao znanosti, opće semioze i sustava komuniciranja, kakvo se očituje u najširem rasponu - od svakodnevne komunikacije preko javne (i masovne) komunikacije do estetičkih struktura jezičnih, slikovnih i zvučnih znakova - kako bi se od znaka došlo do simbola, te prepoznalo mogućnosti semiotičkoga tumačenja svih vrsta medijskih tekstova (tiskani mediji općenito, naslovnica, promidžba, fotografija, glazba, film).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. BARTHES, R., Mitologije, Pelago, Zagreb 2009;
2. JOHANSEN, J. D. LARSEN, S. E., Uvod u semiotiku, Croatialiber, Zagreb 2000;
3. NOTH, W., Priručnik semiotike, Ceres, Zagreb 2004, (59-130; 467-511);
4. LABAŠ, D., - MIHOVILOVIĆ, M., Masovni mediji i semiotika popularne kulture, Kroatologija, 2 (2011)1, 95-122;
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Začetnici komunikologije i njihova djela
Položen : Osnove komunikologije
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu