Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Konvergencija medija i digitalno novinarstvo
Kratica: KOMBO514Opterećenje: 15(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: Marko Pavić dipl.nov. ( Seminar )
Opis predmeta: Sve veća prisutnost i popularnost tehnologija kao što su broadband (brzi, širokopojasni pristup internetu), mobilni internet, društvene mreže i IPTV iz temelja mijenjaju način na koji radimo, na koji se zabavljamo i na koji konzumiramo medije. Konvergencija medija više nije budućnost, već okvir u kojem djeluju suvremeni mediji i masovna komunikacija. To je prožimanje, spajanje i kombiniranje različitih medija uz pomoć telekomunikacija koji se funkcionalno sjedinjuju u jedan. U konačnici, konvergencija medija rezultira promjenama u organizaciji medija, sadržaju i načinu njegove distribucije, navikama i ulozi potrošača, koji od konzumenata medijskog sadržaja postaju prosumeri te novim pristupima u medijskom menadžmentu, oglašavanju, marketingu i odnosima s javnošću. Glavni je cilj ovog kolegija upoznati studente s tim novim okvirom koji je promijenio masovne medije i novinarstvo u cijelosti, ali i komunikologiju koja je ranije proučavala medije kao odvojene platforme, a sada ih mora proučavati kao kombinaciju više platformi te prilagoditi tome metodologiju istraživanja. Također bit će im predstavljena pravila i zakonitosti koje nameću novi mediji i sami konzumenti, te znanja o tome kako u 21. stoljeću kreirati zaokruženi digitalni identitet (kako samog novinara, tako i medijskog proizvoda). Sukladno tome, studenti će tijekom nastave usvajati znanja i vještine koja su im neophodna za rad u konvergiranom medijskom okruženju te za iskorištavanje mogućnosti koje im se nude na pojedinačnim platformama, te naposljetku omogućiti im da tijekom kolegija kreiraju vlastiti medijski proizvod, prilagode ga različitim tehnološkim uređajima, te plasiraju na tržište.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Brautović, Mato; Online novinarstvo; Školska knjiga, Zagreb (2011)
2. Jeffrey S. Wilkinson, August E. Grant, Douglas J. Fisher.; Principles of Convergent Journalism (odabrane stranice); Oxford Higher Education (2008)
3. Jenkins, Henry; Convergence Culture: Where Old And New Media Collide (odabrane stranice); New York University Press. New York (2006)
4. Pavlik, John, McIntosh, Shawn; Converging Media: An Introduction To Mass Communication (odabrane stranice); Allyn + Bacon, Boston (2004)
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Začetnici komunikologije i njihova djela
Položen : Uvod u novinarstvo
Položen : Akademska pismenost
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu