Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska poezija 2
Kratica: LATBO663Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 30(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: lekt. Zdravka Martinić-Jerčić
Izvođači: lekt. Zdravka Martinić-Jerčić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Temeljni cilj predmeta je pružiti što cjelovitiju sliku rimske poezije na temelju čitanja reprezentativnih odlomaka rimske lirike i drame. Studenti će se osposobiti kroz aktivno čitanje tekstova reprezentativnih autora Horacija, Ovidija, Plauta i Seneke na seminaru za samostalan rad na izvornom pjesničkom tekstu na latinskom jeziku. Cilj je predmeta razvijanje strategija prevođenja s latinskog na hrvatski jezik, te književna i jezično-stilska analiza teksta, primjena i proširivanje znanja iz sintakse, stilistike, metrike, latinskog leksika i frazeologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. P.Ovidii Nasonis Tristia I, 3; IV, 10; Amores Epigramma ipsius; I, 9; II, 15; III, 9; http://www.thelatinlibrary.com/
2. Q. Horatii Flacci Carmina I, 1, 2, 9, 10, 11, 14, 37; II, 3, 10, 12, 14; III, 1, 9, 30; IV 1, 8; Carmen Saeculare; Epodon liber 2; http://www.thelatinlibrary.com/
3. L. Annaei Senecae Medea 1 55; 116 300; 380 579; 670 751; 879 1027; http://www.thelatinlibrary.com/
4. T. Maccii Plauti Aulularia Argumentum I, II; 1-405; http://www.thelatinlibrary.com/
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu