Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grčki utjecaj na rimsku kulturu
Kratica: LATBI313Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Matasović
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Matasović ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima grčke kulture od mikenskog do helenističkog razdoblja, te ujedno osvijestiti utjecaj koji je grčka kultura izvršila na rimsku u svim aspektima života. Kolegij će obrađivati teme poput svakodnevnog života Grka (odijevanja, religije, obrazovanja), grčke filozofije, umjetnosti (književnosti, arhitekture...), ekonomije te usporedbu glavnih centara, Atene i Sparte; uz čitanje odabranih tekstova antičkih autora vezanih uz obrađivane teme.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sastavili Sabadoš-Sironić-Zmajlović; Anthologia Graeca i Chrestomathia Graeca, više izdanja - bilješke o autorima; Školska knjiga, Zagreb
2. FLACELIERE, Robert; Grčka u doba Perikla; Naprijed, Zagreb (1979)
3. JURIC, Ante; Grčka: od mitova do antičkih spomenika; Andromeda, Rijeka (2001)
4. KALIN, Boris; Povijest filozofije (str. 76-111.); Školska knjiga, Zagreb (1996)
5. prir. Škiljan, Dubravko et al.; LEKSIKON ANTIČKIH AUTORA; Latina + Graeca - Matica hrvatska, Zagreb (1996)
6. LESKY, Albin; Povijest grčke književnosti; Golden marketing, Zagreb (2001), str. 449-456, 685-719
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu