Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mediji i djeca
Kratica: KOMDI545Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Lana Ciboci
Izvođači: doc. dr. sc. Lana Ciboci ( Seminar )
Opis predmeta: Glavni je cilj predmeta upoznati studente s normativnim uređenjem i etičkim aspektima izvještavanja o djeci u medijima te ih upoznati s utjecajem medija na znanja, stavove i ponašanje djece i mladih. Sekundarni je cilj predmeta upoznati studente s medijima koji su namijenjeni isključivo djeci, njihovim pozitivnim i negativnim stranama te im ukazati na odgojnu i obrazovnu ulogu medija u odrastanju djece i adolescenata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Ilišin, Vlasta; Marinović Bobinac, Ankica; Radin, Furio (2001) Djeca i mediji: uloga medija u svakodnevnom životu djece. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Zagreb. 2. Mikić, Krešimir (2001) Značenje medija u životu mladih, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 3 (2001) 1, 251-262. 3. Strasburger, Victor C., Wilson, Barbara J. (2002) Children, adolescents & the media, Sage Publications, Thousands Oaks, London, New Delhi. 3. Nessia, Laniado (2005) Naše dijete, videoigre, internet i televizija - što učiniti ako ga hipnotiziraju? Studio TiM, Rijeka. 4. Miliša, Zlatko (2008) Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima : prepoznavanje i prevencija, Marko M. usluge, Zagreb. 5. Flego, Maja (2009) Zaštita privatnosti djece u medijima: zbornik priopćenja s tribine. Pravobranitelj za djecu 6. Žderić J. (2009): Medijska kultura djece i mladih ? mogućnosti i zamke, Medioteka
Preporučena literatura:
2. 1. Mataušić, Juraj Mirko (2005) Obitelj u globalnom selu, Diacovensia, Vol. 16 No. 2 2. Košir, Manca; Zgrabljić, Nada; Ranfl, Rajko (1999) Život s medijima: priručnik o medijskom odgoju za roditelje, nastavnike i učitelje, Zagreb. 3. Ilišin, Vlasta (2003) Mediji u slobodnom vremenu djece i komunikacija o medijskim sadržajima, Medijska istraživanja, Vol. 9., No 2. 4. Joško Sindik, Joško; Zvjezdana Veselinović, Zvjezdana (2010) Kako odgojiteljice percipiraju utjecaj medija na predškolsku djecu? Medijska istraživanja, Vol. 16, No. 2. 5. Mikić, Krešimir (1999) Mladi i mediji: stanje sadašnje, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 1 (1999) 1, 113-123. 6. Gunter, Barrie; McAleer, Jill (2002) Children and television, Routledge, Hove, New York. 7. Gabelica Šupljika, Maja (2007) Pozitivni sadržaji za djecu i o djeci: zbornik priopćenja s Okruglog stola, Pravobranitelj za djecu. 8. Clifford, Brian R. (1995) Television and children: program evaluation, comprehension and impact, LEA, Hillsdale. 9. Miliša, Zlatko (2006) Manipuliranje potrebama mladih, Marko M. usluge, Zagreb. 10. Ilišin, Vlasta (1999) Mladi i televizijski medij, Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 140 (1999) 2, 143-153. 11. Mikić, Krešimir (1995) Novi filmovi ? nova mladež? Umjetnost i dijete: dvomjesečnik za estetski odgoj, dječje stvaralaštvo i umjetničke problem, 27 (1995), 4/6 (154/156), 233-238. 12. Mikić, Krešimir (2003) Obrazuju li mediji? Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 5 (2003) 1, 85-90. 13. Mikić, Krešimir (2002) Uloga medija u životu djeteta do desete godine starosti, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 4 (2002) 1(4), 151-162. 14. Miliša, Zaltko; Gizdić, Ana (2008) Manipulacija televizijom i njenim sadržajima na mlade, Bjelovarski učitelj: časopis za odgoj i obrazovanje, 13 (2008) ?, 5-14. 15. Miliša, Zlatko; Tolić, Mirela, Vertovšek, Nenad (2009) Mediji i mladi: prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji, Sveučilišna knjižara, Zagreb. 16. Miliša, Zlatko (2005) Mediji - mladi - dokolica ? ovisnost, Grad Zadar - Upravni odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb, Zadar. 17. Miliša, Zlatko (2010) Mladi - odgoj za medije: priručnik za stjecanje medijskih kompetencija, Zagreb: M.E.P., Zadar: Udruga CINAZ 18. Miliša, Zlatko (2005) Nasilje među mladima ili nad mladima, Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 51 (2005) 13(1), 56-75. 19. Miliša, Zlatko; Zloković, Jasminka (2008) Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima: prepoznavanje i prevencija, MarkoM usluge, Zagreb. 20. Lemish, Dafna (2006) Children and Television: A Global Perspective
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu