Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Neeksperimentalne metode
Kratica: PSIBO424Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Milas
Izvođači: Lea Andreis mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni ciljevi kolegija su upoznavanje studenata s osnovama neeksperimentalne metodologije i različitim modalitetima njezina korištenja. Kroz nastavu će studenti upoznati osnove neeksperimentalne metodologije, razloge njezina korištenja i bazične nacrte u kojima se ona primjenjuje. Studenti će se također okvirno upoznati s načinom koncipiranja neeksperimentalnog istraživanja i pisanja izvještaja ili znanstvenog rada temeljenog na njemu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Milas, G. (2005 ili novija). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (str. 335-475.);
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Mjerenje u psihologiji
Položen : Inferencijalna statistika
Položen : Eksperimentalne metode
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu