Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinska paleografija i epigrafija
Kratica: LATDO115Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 15(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol ( Lektorske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temeljnim značajkama kulturno-civilizacijskog ozračja latinskog pisma s posebnim osvrtom na hrvatski etnički i kulturni prostor. Studenti će se tijekom godine upoznati s pismima koja su se koristila na hrvatskom prostoru od ranosrednjovjekovlja do pojave tiska (beneventanska minuskula, karolinška minuskula, gotica i humanistika). Također će se upoznati sa značajkama hrvatske epigrafske spomeničke baštine. Sudjelovanjem na predavanjima i proučavanjem arhivske i knjiško-rukopisne građe studenti će steći korisne znanstvene spoznaje i osposobiti se za profesionalni istraživački rad.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Franjo Šanjek; Latinska paleografija i diplomatika; Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji (2004)
2. Jakov Stipišić; Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi; Školska knjiga (2. dopunjeno) (1991)
3. Bernhard Bischoff; Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages; Cambridge University Press (1990)
4. Vedrana Delonga; Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split (1996)
5. Robert Matijašić; Uvod u latinsku epigrafiju; Sveučiliste u Puli, Filozofski fakultet (2002)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu