Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski humanistički ep
Kratica: LATDI114Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Matasović
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija upoznati studenta s hrvatskim latinističkim epskim pjesništvom u 15. i 16. st, te mu omogućiti da ga sagleda u kontekstu antičke, odnosno suvremene europske humanističke epske produkcije. Studentske obaveze uključuju: pohađanje nastave, obradu odabranih tekstova na satu, te ispit nakon odslušanog semestra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Odabrani odlomci sljedećih epova u izvorniku (cca 2000 stihova): Jakov Bunić - De raptu Cerberi; De vita et gestis Christi; Marko Marulić - Davidias (i Tropologica); Damjan Beneša - De morte Christi; Ivan Polikarp Severitan -Solimais; Ivan Bona Bolica - Descriptio Ascriviensis urbis; Ilija Crijević - De Epidauro;
2. Marulić, Marko - Davidijada. Hrvatski latinisti, Knjiga 7. (priredili Veljko Gortan i Branimir Glavičić); Zagreb, JAZU (1974)
3. Bunić, Jakov - Otmica Kerbera/ Kristov život i djela. Hrvatski latinisti, Knjiga 9.; Zagreb, JAZU (1978)
4. Gortan, V. - Vratović, V.; Hrvatski latinisti I. (Pet stoljeća hrvatske književnosti, 2), bilješke o spominjanim autorima; Zagreb, MH (1969)
5. Franičević, Marin; Povijest hrvatske renesansne književnosti (I. i II.); Zagreb, MH (1986)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu