Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti
Kratica: POVDIOpterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Jurčević
Izvođači:
Opis predmeta: Obrana i pad Vukovara simbol su Domovinskoga rata i procesa stvaranja samostalne Republike Hrvatske. Cilj je predmeta upoznati studente s različitim izvorima proučavanja teme Vukovarske bitke, ukazati na važnost vukovarskih branitelja i zdravstvene skrbi, ali i opisati značajan doprinos žena u događajima 1991. u Vukovaru.

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
- razumijevanje nacionalne povijesti
- razumijevanje povijesnih procesa i njihove problematike interpretiranja na primjeru Vukovarske bitke
- pripremanje i izrada različitih oblika prezentacija
- sposobnost primjerene identifikacije i uporabe znanstvenih izvora (bibliografija. dokumenata. internetskih stranica) u različitim humanističkim područjima vezanima uz povijest
- usmeno i pismeno izlaganje saznanja o povijesnim podatcima i procesima
2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

Analizirati vojne, političke i povijesne aspekte Vukovarske bitke.
Razumjeti uzroke rata i ratnih događanja te kriterija na temelju kojih se mogu prepoznavati uloge koje su u ratu imali institucijski akteri i pojedine osobe.
Razumjeti jednostavne i složene činjenice koje se odnose na hrvatski Domovinski rat.
Razumjeti jednostavne i složene činjenice koje se odnose Vukovarsku bitku.
Razumijevanje vojnih i političkih aspekata te povijesnoga Vukovarske bitke.
Primijeniti strukovne vještine za samostalno istraživanje hrvatskoga Domovinskoga rata.
Prosuđivati dobrobit i korisnost koje nosi socijalna solidarnost i zajedništvo.
2.5. Opis sadržaja predmeta
1. Uzroci i planovi srbijanske oružane agresije na Hrvatsku te njezin tijek do ljeta 1991.
2. Povijesne, identitetske i demografske značajke Vukovara u suvremenoj povijesti
3. Pokolj u Borovom Selu
4. Odnos vojnih snaga u Vukovarskoj bitki
5. Ustrojavanje, struktura i specifičnosti vukovarske obrane
6. Uloga HOS-a u obrani Vukovara
7. Djelovanje vukovarske bolnice i život civila u opkoljenom Vukovaru
8. Djelovanje Radija Vukovar u ratnim uvjetima
9. Izvješćivanje europskih i svjetskih medija o tijeku i posljedicama Vukovarske bitke
10. Ovčara, logor Velepromet i drugi srbijanski ratni zločini na području Vukovara
11. Vojni i politički aspekti Vukovarske bitke
12. Pravno-politički i humanitarni kontekst Erdutskoga sporazuma
13. Odnos hrvatskih i međunarodnih institucija prema Vukovaru 91.
14. Vukovaristika: samoinicijativna znanstvena, publicistička i umjetnička produkcija o Vukovaru 91.
15. Simboličko i identitetsko značenje Vukovara 91.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dedaković-Jastreb, Mile; Bitka za Vukovar; Pauk, Cerna (2007)
2. Ivan Matković-Lasta; Bogdanovci: vrata Vukovara; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb (2005)
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu