Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prapovijest i prve civilizacije
Kratica: POVBO113Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje studenata s najstarijim razdobljima povijesti čovječanstva, uz naglasak na najstariju prošlost zemalja u kojima se odvijala i hrvatska povijest, te s prošlošću i kulturom najstarijih civilizacija Starog Istoka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pritchard (ur.); Goldstein (priredio); Biblijski atlas the Times; Cankarjeva založba, Ljubljana (1990)
2. Dimitrijević et al.; Prapovijest; Naprijed, Zagreb (1998)
3. Herodot; Povijest; Matica hrvatska, Zagreb (2007)
5. Janković, I. i Karavanić, I., Osvit čovječanstva. Početci našega biološkog i kulturnog razvoja, Školska knjiga, Zagreb, 2009. - odabrana poglavlja
6. Matasović R., Kultura i književnost Hetita, Matica hrvatska, Zagreb, 2000 - odabrana poglavlja
7. Matijašić, R. Povijest hrvatskih zemalja u antici do Dioklecijana, 1.svezak, Leykam, Zagreb, 2009 - odabrana poglavlja
8. Velika ilustrirana povijest svijeta, sv. 1-3, Otokar Keršovani, Rijeka, 1974.-1976
Preporučena literatura:
4. Kuhrt, A.; The Ancient Near East c. 3000-330 BC, I-II; Routledge, London (2007)
9. Du Ry C. J., Narodi drevnog Istoka, u: Umjetnost u slici, Otokar Keršovani-Rijeka, 1970.
10. Kramer S.N., Historija počinje u Sumeru, Epoha, Zagreb, 1966.
11. Povijest svijeta sv. I i II, Jutarnji list, Zagreb 2007.
12. Lisičar P., Stari Istok, pregled historije istočnih naroda starog vijeka, Zagreb 1972.
13. Pritchard J.B.(ured) The Ancient Near East, An Anthology of Texts and Pictures, vol I i II, Princeton, 1958.
14. The Ancient Near East : an encyclopedia for students, Wallenfels R. and Sasson, J. M. (eds), Charles Scribner's Sons, New York, 2000.
15. Van De Mieroop M., A history of the ancient Near East : ca. 3000-323 BC, Oxford ; 2007.
16. Višić M., Književnost drevnog Bliskog istoka, Naprijed, Zagreb, 1993.
17. Višić M., Zakonici drevne Mezopotamije, Sarajevo 1988.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu