Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta
Kratica: POVBO134Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje studenata s prošlošću i kulturom najstarijih civilizacija starog Egipta, istočnog Mediterana (Medija, Perzija, helenistička kraljevstva), Grčke, Etrurije i Rima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Erskine A; A Companion to Ancient History; Malden-Oxford-Victoria (2009)
2. Lisičar, P.; Grci i Rimljani; Školska knjiga, Zagreb. (1971)
3. Grupa autora; Velika ilustrirana povijest svijeta, vol. 1-7.; Otokar Keršovani, Rijeka (1974)
4. Suić, M.; Antički grad na istočnom Jadranu; Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb (2003)
5. Carcopino J.; Rim u razdoblju najvišeg uspona carstva.; Naprijed, Zagreb (1981)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu