Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove biološke psihologije
Kratica: PSIBO103Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 15(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Lovorka Brajković
Izvođači: Vanja Kopilaš mag. psych. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Opći cilj kolegija je razumjeti osnovne principe stanične organizacije živčanoga sustava, morfologije središnjega živčanoga sustava u čovjeka, te funkcionalne organizacije osjetnih i motornih sustava. Specifični ciljevi razrađeni su po nastavnim temama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Petanjek i sur. (2003, obnovljeno 2011): Priručnik iz biološke psihologije, web. izdanje;
2. Judaš, M.; Kostović, I. (1997): Temelji neuroznanosti, web izdanje, 2001.;
3. Pinel JPJ. (2002): "Biološka psihologija" 4. izdanje. Jastrebarsko, Naklada Slap.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu