Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Društveno ponašanje i komunikacija
Kratica: KOMDI245Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Janović
Izvođači:
Opis predmeta: Izložiti elemente čovjekova društvenog ponašanja koji su ključni za razumijevanje interpersonalne i masovne komunikacije.
Polazeći od pretpostavke metodološkog individualizma predstaviti glavne uzročne mehanizme društvenog ponašanja.
Rasvijetliti ulogu komunikacije u kolektivnom odlučivanju i društvenim promjenama, s osobitim obzirom na proces formiranja tzv. javnog mišljenja.
Na temelju čitanja i rasprave ponuđenih tekstova razviti sposobnost razumijevanja društvenih fenomena i potaknuti kritički stav prema njihovoj medijskoj (popularnoj) prezentaciji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Elster, Jon; Uvod u društvene znanosti: Matice i vijci za objašnjenje složenih društvenih pojava (poglavlja 2-6, 10-15); Jesenski + Turk, (1999)
2. Elster, Jon; Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences, , (str. 1-6, 67-79, 214-221, 344-352, 372-386, 401-424); Cambridge University Press, Cambridge (2007)
3. Kuran, Timur; Private Truth, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification (pogl. 1 i 3); Cambridge, MA + London: Harvard University Press (1997)
4. Lippmann, Walter; Javno mnijenje (poglavlja 13 i 14); Naprijed (1995)
5. McNair, Brian; Uvod u političku komunikaciju (poglavlja 1-3); Fakultet političkih znanosti (2003)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu