Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine
Kratica: KOMDI325Opterećenje: 0(P) + 60(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je predmeta razvijanje jezičnih kompetencija potrebnih za uspješno slušanje i prezentiranje na njemačkome jeziku u akademskom okruženju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Franck, Norbert; Gekonnt referieren. Uberzeugend prasentieren. Leitfaden fur Sozial- und Geisteswissenschaften, (odbrana poglavlja); Wiesbaden: Springer VS (2012)
2. Autentični materijali za slušanje i čitanje;
3. Njemačko-njemački rječnik po izboru studenata;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu