Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživačka skupina-izvori egipatske, grčke i rimske povijesti
Kratica: POVDIOpterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Tomorad
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje s metodama rada na povijesnim izvorima stare povijesti, poblemima obrade, analize i interpretacije te vrstama izvora. Tijekom uvodnih predavanja upoznati studente s najvažnijim izvorima povijesti Egipta, Grčke i Rima. Praktičnim radom podučiti studente kako tumačiti raspoložive povijesne izvore i kako ih iskoristiti u raznim oblicima povijesnih istraživanja i pisanim radovima. Upoznati studente s fundusom muzejskih institucija u Hrvatskoj i bazama podatka muzejskih institucija u svijetu. Upoznati studente sa svjetskim bazama podataka pisanih povijesnih izvora.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pritchard, B. (ur.); Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament, Princeton; (1969)
2. Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin;
3. Corpus Inscriptionum Greacarum, Berlin;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu