Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživačka skupina - istraživanje i pisanje povijesti 20. stoljeća
Kratica: POVDIOpterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Stipica Grgić
Izvođači:
Opis predmeta: Glavni ciljevi predmeta leže u obučavanju studenata za praktični rad istraživanja i pisanja. Predmet je organiziran kao svojevrsna radionica kroz koju polaznici dobivaju nova i proširuju dotadašnja znanja koja im pomažu u sastavljanju završnog rada. Upoznavanjem sa arhivskim gradivom, objavljenim izvorima i literaturom općenito, te proširivanjem znanja o mogućnostima znanstvenog rada u Hrvatskoj nastojat će se pomoći studentima da bolje koncipiraju pismene radove, primjene valjane metode u istraživanju i u konačnici napišu što bolje svoj završni rad.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nikolić-Jakus, Zrinka; Uvod u studij povijesti: Historiografski praktikum; Leykam international, Zagreb (2008)
2. Gross, Mirjana; Suvremena historiografija: korijeni, postignuća, traganja; Novi Liber, Zagreb (2001)
3. Gačić, Milica; Pisanje znanstvenih i stručnih radova; Školska knjiga, Zagreb (2012)
4. Novak, Božidar; Hrvatsko novinstvo u 20. stoljeću; Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb (2005)
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu