Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Zadru, Nastavni program za akademsku godinu 2005/2006

Studij : Preddiplomski dvopredmetni sveučilišni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij arheologije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10105Uvod u arheologiju I 303006.0
ARS10205Paleolitik i mezolitik 301506.0
ARS11005Osnove informatike 150153.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje najmanje 0 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela za PARHD > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10605Arheologija antičke Grčke 301506.0
ARS10705Institucije rimskog svijeta 301505.0
ARSTV05Terenske vježbe 00602.0
 izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela za PARHD > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij engleskog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
ENP10205Jezične vježbe I - čitanje i pisanje 00302.0
ENP10105Jezične vježbe I - konverzacija 00301.0
ENP10305Jezične vježbe I - gramatika 00302.0
ENP10605Uvod u lingvistiku engleskog jezika 151504.0
ENP10505Uvod u studij književnosti 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda s drugih odjela.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
ENP10805Jezične vježbe II - čitanje i pisanje 00302.0
ENP10705Jezične vježbe II - konverzacija 00301.0
ENP10905Jezične vježbe II - gramatika 00302.0
ENP11205Fonetika i fonologija 151504.0
ENP11105Teorija književnosti 151504.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda s drugih odjela.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij etnologije i antropologije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
ETN10105Uvod u etnologiju 301504.0
ETN10205Uvod u antropologiju 301504.0
KNJ10305Uvod u znanstveno-istraživački rad 150155.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda, a od toga najmanje jedan strani jezik.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
ETN10305Uvod u folkloristiku 30003.0
ETN10405Hrvatska etnografija 303005.0
ETN10505Metode, tehnike i etika etnološkog istraživanja 300305.0
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSEIAD > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij filozofije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
11UF3005Uvod u filozofiju 30003.0
11AF3005Antička filozofija I 30003.0
FIZ0105Engleski kao strani jezik 00302.0
11LO3005Logika I 30003.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 1 ECTS bod.
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSFILD > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
12MZ3005Filozofska antropologija I 30003.0
12AF3005Antička filozofija II 30003.0
12MZ3005Metodologija znanstvenog rada 30003.0
12LO3005Logika II 30003.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSFILD > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij francuskog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
FRP10105Fonetika i fonologija 151503.0
FRP10205Francuska civilizacija 30003.0
FRP10405Francuski jezik I 00606.0
FRP10305Vježbe slušanja i pisanog izražavanja I 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student nije obavezan upisati izborni predmet.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
FRP10505Uvod u studij francuske književnosti 151503.0
FRP10605Uvod u lingvistiku 151503.0
FRP10805Francuski jezik II 00606.0
FRP10705Vježbe slušanja i pisanog izražavanja II 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij geografije; smjer: nastavnički (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
GED10205Uvod u kartografiju 300153.0
GEZ10105Uvod u geografiju 151502.0
GED10305Osnove geologije 150152.0
GED11305Terenska nastava 00102.0
GED10405Hidrogeografija 300153.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 1 ECTS bod (strani jezik)
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
GED10805Odabrana poglavlja iz geologije 30002.0
GED10705Primijenjena kartografija 150303.0
GED10905Uvod u regionalnu geografiju 30002.0
GED11305Terenska nastava 00102.0
GED11005Statističke i grafičke metode u geografiji 00454.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij grčkog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ10105Grčki jezik I 150456.0
LAT10205Uvod u studij klasične filologije 151503.0
GRČ10205Osnove latinskog jezika I 150153.0
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSGRČD > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ10305Grčki jezik II 150457.0
GRČ10405Osnove latinskog jezika II 150153.0
GRČ10505Pregled grčke književnosti 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSGRČD > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij latinskog jezika i rimske književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
LAT10105Latinski jezik I 150456.0
LAT10205Uvod u studij klasične filologije 151503.0
LAT10305Osnove grčkog jezika 150153.0
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSLATD > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
LAT10405Latinski jezik II 150457.0
LAT10905Osnove grčkog jezika II 150153.0
LAT10705Pregled rimske književnosti 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSLATD > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
NJE10105Uvod u studij njemačkog jezika 30003.0
NJE10205Uvod u studij njemačke književnosti 151503.0
NJE10305Njemačke jezične vježbe I 00301.0
NJE10205Njemačke jezične vježbe I 00603.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
NJE10605Fonetika i fonologija njemačkog jezika 151502.0
NJE10705Poglavlja iz starije njemačke književnosti 151503.0
NJE10805Njemačke jezične vježbe II 00301.0
NJE10805Njemačke jezične vježbe II 00603.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij pedagogije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
PE117005Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju 151502.0
PE117105Statistika u pedagogijskom istraživanju I 300304.0
PE117305Opća povijest pedagogije 303003.0
PE117205Obrazovanje i društvo I 151502.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda i mora odabarati jedan strani jezik s drugih odjela.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
PE117405Uvod u pedagogiju 151502.0
PE117505Statistika u pedagogijskom istraživanju II 303004.0
PE117705Nacionalna povijest pedagogije 151502.0
PE117605Obrazovanje i društvo II 151502.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSPEDD > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
POD10205Primitivno društvo i rane civilizacije 30003.0
POD10105Uvod u znanost o povijesti 15002.0
POD10305Prapovijest hrvatskog prostora 151502.0
POD10605Latinski jezik 1 00302.0
POD10405Uvod u srednjovjekovlje 30003.0
POD10505Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku 30002.0
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSPOVD > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
POD11205Pregled antičke povijesti 30003.0
POD11105Suvremena historiografija 15002.0
POD11305Antička povijest hrvatskog prostora 151502.0
POD11605Latinski jezik II 00302.0
POD11405Pregled srednjovjekovne povijesti 30002.0
POD11505Povijest hrvat. zemalja u razv. feudalizmu 30003.0
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSPOVD > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
PUD11105Osnove likovne umjetnosti 152003.0
PUD11305Osnove arhitekture 151003.0
PUD11405Antička ikonografija 15002.0
PUD11205Umjetnost drevnih civilizacija 261204.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda s drugih odjela.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
PUD12506Osnove povijesti umjetnosti 151053.0
PUD12606Umjetnost Grčke i Rima 261274.0
PUD12806Kršćanska ikonografija 151052.0
PUD12706Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta 261274.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student nije obavezan upisati izborni predmet s drugih odjela.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij ruskog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
RUP10105Jezične vježbe I 00904.0
RUP10205Uvod u studij ruskog jezika 151503.0
RUP10405Elementarna gramatika 15001.5
RUP10305Uvod u studij ruske književnosti 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
RUP10605Jezične vježbe II 00904.0
RUP10705Uvod u studij ruskog jezika II 151503.0
RUP10905Elementarna gramatika II 15001.5
RUP10805Uvod u studij ruske književnosti II 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
SOC10105Uvod u sociologiju 301505.0
SOC10205Metode istraživanja I 301505.0
SOC10305Socijalna misao novog vijeka 301505.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
SOC10405Osnovni sociološki pojmovi (B) 301505.0
SOC10405Osnovni sociološki pojmovi (A) 301505.0
SOC10505Metode istraživanja II 300305.0
SOC10605Uvod u znanstevno komuniciranje (B) 300302.0
SOC10605Uvod u znanstveno komuniciranje (A) 300152.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
TAL10105Talijanski jezik I 00603.0
TAL10205Talijanska književnost I (Povijesni pregled tal. književnosti) 30003.0
TAL0105Osnove latinskog jezika 00303.0
TAL10305Talijanska lingvistika I ( Temeljni elementi tal. lingvistike) 30003.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
TAL10105Talijanski jezik I 00606.0
TAL10205Talijanska književnost I (Pjesničke škole i velikani srednjovjekovne talijanske književnosti) 151503.0
HRK00105Hrvatska književnost 30003.0
TAL10305Talijanska lingvistika I (Fonologija suvremenog talijanskog jezika) 30003.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika; smjer: prevoditeljski (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
TAL10205Talijanska književnost I (Povijesni pregled tal. književnosti) 30003.0
TAP10105Teorija prevođenja I 30003.0
TAP10305Talijanska lingvistika I (Pragmalingvistika) 30003.0
TAL0105Hrvatski jezik OPO 00303.0
TAP10405Opća lingvistika 151503.0
 Izborni predmeti s drugih odjela za tal. > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
TAP10305Talijanska lingvistika I (Tekstna lingvistika) 30003.0
TAL10205Talijanska književnosti I (Pjesničke škole i velikani srednjovjekovne talijanske književnosti) 151503.0
TAL20505Talijanska kultura i civilizacija 30003.0
TAP10105Teorija prevođenja I 30003.0
TAL0205Informatika 150153.0
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSTALPD > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij arheologije (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10105Uvod u arheologiju I 303006.0
ARS10205Paleolitik i mezolitik 301506.0
ARS11005Osnove informatike 150153.0
ARS10105Egejske civilizacije brončanog doba 301506.0
 Izborni predmeti s drugih odjela za PARHJ > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10705Institucije rimskog svijeta 301505.0
ARS10605Arheologija antičke Grčke 301506.0
ARSTV05Terenske vježbe 00602.0
ARS10505Neolitik 301505.0
ARS10405Uvod u arheologiju II 303006.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela za PARHJ > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij kulture i turizma (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
IKP10205Uvod u turizam i turistička istraživanja I sem.: Teorija turizma 102003.0
IKP10105Osnove informatike I 100203.0
IKP10305Opća kulturna povijest i turizam I 101502.0
IKP10805Jezična kultura 151503.0
IKP10405Socijalna psihologija 121803.0
IKP10705Turistička geografija 121803.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela - jezici > Student upisuje minamlno dva strana jezika u vrijednosti od 8 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
IKP10205Uvod u turizam i turistička istraživanja II sem.: Istraživanje turizma 102003.0
IKP10105Osnove informatike II 100203.0
IKP10305Opća kulturna povijest i turizam 101503.0
IKP10905Osnove statistike 100203.0
IKP10505Psihologija komuniciranja 102003.0
IKP10605Osnove ekonomike turizma 102003.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela - jezici > Student upisuje minimalno dva strana jezika u vrijednosti od 8 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij menadžmenta (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
P0106Ekonomija 601507.0
P0206Matematika 300308.0
P0406Informatika 300306.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
P0605Mikroekonomija 451507.0
P0705Financijska matematika 300308.0
P1005Metodologija znanstvenog i stručnog rada 451506.0
P0805Trgovačko pravo i pravo društava 451506.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela za PMENJ > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij psihologije (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
PSI10105Uvod u psihologijsku metodologiju 3015306.0
PSI10205Uvod u biološku psihologiju 301504.0
PSI11705Uvod u psihologiju 15001.0
PSI10305Uvod u deskriptivnu i inferencijalnu statistiku 153005.0
PSI10605Engleski jezik I 00602.0
PSI10405Osjeti i psihofizika 151504.0
PSI20605Primjena računala u psihologiji 015154.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
PSI11005Osnove inferencijalne statistike 153005.0
PSI10905Praktikum eksperimentalne psihologije I 3030306.0
PSI11105Građa i funkcija somatskog živčanog sustava 301504.0
PSI11405Engleski jezik II 00452.0
PSI11205Percepcija i pažnja 3015155.0
PSI11305Uvod u razvojnu psihologiju 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij učiteljski studij (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 10 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ10205Razvojna psihologija I 301505.0
UČZ10105Opća pedagogija 301505.0
UČZ10305Filozofija odgoja 151504.0
UČZ10605Pregled povijesti hrvatskog naroda 151504.0
UČZ10405Hrvatski jezik I 301507.0
UČZ10505Matematika I 301507.0
 Obvezni izborni predmeti (A1) > Student upisuje minimalno 8 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti (A2) > Student upisuje minimalno 8 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ10405Hrvatski jezik I 301502.0
UČZ11605Razvojna psihologija II 301502.0
UČZ11705Strani jezik 150152.0
UČZ11905Glazbeni praktikum I 00151.0
UČZ10505Matematika I 301507.0
UČZ11805Prirodoslovlje 301503.0
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela (A1)-hrvatski > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matčnog odjela (A2)-povijest > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
 izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
7 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
8 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
9 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
10 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Stručni studij predškoloskog odgoja (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ10205Strani jezik I 00303.0
PDŠ10305Kultura duha 300153.0
PDŠ10105Filozofija odgoja 301503.0
PDŠ10405Opća pedagogija 301503.0
PDŠ10705Hrvatski jezik I 301505.0
PDŠ10505Predškolska pedagogija I 301504.0
PDŠ10605Razvojna psihologija I 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ11405Predškolska pedagogija II 301503.0
PDŠ11505Razvojna psihologija II 151503.0
PDŠ11305Strani jezik II 00302.0
PDŠ11605Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta 301503.0
PDŠ12005Glazbeni praktikum I 00152.0
PDŠ11705Hrvatski jezik II 301504.0
PDŠ11805Osnove kineziologije 301503.0
PDŠ11905Žanrovi u dječjoj književnosti 301504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
HRP10205Staroslavenski jezik 303005.0
HRP10105Teorija književnosti 303005.0
HRP10305Jezične vježbe I 00605.0
HRP10505Uvod u studij književnosti 303005.0
HRP10405Svjetska književnost I 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
HJP10705Uvod u teoriju jezika 303005.0
HRP10905Povijesna gramatika hrvatskog jezika 60005.0
HRP11105Jezične vježbe II 00605.0
HRP11005Svjetska književnost II 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda, a od toga jedan strani jezik.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij kroatistike i južnoslavenskih filologija (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
HRP10205Staroslavenski jezik 303005.0
HRP10105Teorija književnosti 303005.0
HRP10305Slavenska filologija 303005.0
HRP10505Uvod u studij književnosti 303005.0
HRP10405Svjetska književnost I 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda s drugih odjela.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
HJP10705Uvod u teoriju jezika 303005.0
HRP10905Povijesna gramatika hrvatskog jezika 60005.0
HRP11105Jezične vježbe II 00605.0
HRP11005Svjetska književnost II 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda, a od toga barem jedan strani jezik.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij geografije; smjer: znanstveni (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
GEZ10205Uvod u kartografiju 300155.0
GEZ10105Uvod u geografiju 301505.0
GEZ10305Osnove geologije 150154.0
GEZ11305Terenska nastava 00102.0
GEZ10405Hidrogeografija 3030156.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda, od čega jedan predmet mora biti strani jezik.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
GEZ10805Odabrana poglavlja iz geologije 300155.0
GEZ10705Primijenjena kartografija 1515306.0
GEZ10905Uvod u regionalnu geografiju 301506.0
GEZ11305Terenska nastava 00102.0
GEZ11005Statističke i grafičke metode u geografiji 00455.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
BRO10805Tjelesna i zdravstvena kultura 00301.0
BRO10106Brodska elektrotehnika 451505.0
BRO10405Matematika I 303005.0
BRO10206Čvrstoća materijala 301504.0
BRO10807Tehnologija materijala i obrade 303004.0
BRO10306Engleski jezik I 153003.0
BRO10606Tehnička mehanika I 301504.0
BRO10507Primjena elektrotehničkih računala 303004.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
BRO11005Brodski strojni elementi 450305.0
BRO11105Engleski jezik I 153003.0
BRO10905Brodski električni uređaji 301503.0
BRO11205Matematika II 301504.0
BRO10805Tjelesna i zdravstvena kultura 00301.0
BRO11405Tehnička mehanika II 301504.0
BRO11505Termodinamika i prijenos topline 603006.0
BRO10505Primjena elektroničkih računala 303004.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij nautike i tehnologije pomorskog prometa (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
NAU10205Matematika I 303005.0
NAU10305Tehnička mehanika 301503.0
NAU10405Primjena elektroničkih računala 303003.0
NAU10105Engleski jezik I 303004.0
NAU10505Brodska elektrotehnika 301503.0
NAU10905Tjelesna i zdravstvena kultura 00301.0
NAU10605Tereti u pomorskom prometu 30003.0
NAU11605Ekonomika brodarstva 30002.0
NAU10805Sredstva pomorskog prometa 303004.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
NAU11005Matematika II 301504.0
NAU10805Sredstva pomorskog prometa 303004.0
NAU11105Pomorsko javno pravo 30002.0
NAU10105Engleski jezik I 303004.0
NAU11305Brodski energetski sustavi 601504.0
NAU11605Stručna praksa 00302.0
NAU10705Pomorska meteorologija i oceanografija 451504.0
NAU11505Zaštita mora i morskog okoliša 30002.0
NAU10905Tjelesna i zdravstvena kultura 00301.0
 Izborni predmeti s drugih odjela za PSNATPPJ > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
POJ10205Primitivno društvo i rane civilizacije 303006.0
POJ10305Prapovijest hrvatskog prostora 301504.0
POJ10105Uvod u znanost o povijesti 30004.0
POJ10405Uvod u srednjovjekovlje 303005.0
POJ0105Svjetski strani jezik 1 30002.0
POJ10505Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku 303005.0
POJ10605Latinski jezik 1 00304.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
POJ11205Pregled antičke povijesti 303006.0
POJ11305Antička povijest hrvatskog prostora 301504.0
POJ11105Suvremena historiografija 30004.0
POJ11405Pregled srednjovjekovne povijesti 303005.0
POJ0205Sv. strani jezik II. 00302.0
POJ11505Povijest hrvat. zemalja u razv. feudalizmu 303005.0
POJ11605Latinski jezik II 00304.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti - knjižničarstva (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
KNJ10205Usmena i pisana kultura 303005.0
KNJ10105Osnove informacijske djelatnosti 3015156.0
KNJ10305Uvod u znanstveno-istraživački rad 150155.0
KNJ0105Engleski jezik 00453.0
KNJ10405Informacijska tehnologija I. 00454.0
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 7 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
KNJ10605Sociologija knjige i čitanja 301505.0
KNJ10505Uvod u knjižničnu i informacijsku znanost 3030306.0
KNJ10605Informacijska tehnologija II 301505.0
KNJ0205Praktični rad 00602.0
KNJ0205Engleski I. 00303.0
KNJ0205Tjelesna i zdravstvena kultura 00301.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
KraticaPredmetPSAECTS
PUJ11105Osnove likovne umjetnosti 261205.0
PUJ11305Osnove arhitekture 151505.0
PUJ11405Antička ikonografija 151004.0
PUJ11205Umjetnost drevnih civilizacija 301506.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 7 ECTS boda.
Semestar
2
KraticaPredmetPSAECTS
PUJ12505Osnove povijesti umjetnosti 3515106.0
PUJ12705Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta 3515106.0
PUJ12805Kršćanska ikonografija 151054.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu