Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Zadru, Nastavni program za akademsku godinu 2006/2007

Studij : Preddiplomski dvopredmetni sveučilišni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij arheologije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10105Uvod u arheologiju I 303006.0
ARS10205Paleolitik i mezolitik 301506.0
ARS11005Osnove informatike 150153.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje najmanje 0 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10605Arheologija antičke Grčke 301506.0
ARS10705Institucije rimskog svijeta 301505.0
ARSTV05Terenske vježbe 00602.0
 izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS20106Eneolitik 301506.0
ARS20306Antička arheologija apeninskog poluotoka 301506.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS20606Željezno doba 301506.0
ARS20706Latinski jezik I 1515155.0
ARSTV06Terenske vježbe 00602.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij engleskog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ENP10205Jezične vježbe I - čitanje i pisanje 00302.0
ENP10105Jezične vježbe I - konverzacija 00301.0
ENP10305Jezične vježbe I - gramatika 00302.0
ENP10605Uvod u lingvistiku engleskog jezika 151504.0
ENP10505Uvod u studij književnosti 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ENP10805Jezične vježbe II - čitanje i pisanje 00302.0
ENP10705Jezične vježbe II - konverzacija 00301.0
ENP10905Jezične vježbe II - gramatika 00302.0
ENP11205Fonetika i fonologija 151504.0
ENP11105Teorija književnosti 151504.0
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ENP20106Jezične vježbe III - gramatika 00302.0
ENP20206Jezične vježbe III - vježbe usmenog i pismenog izražavanja 00303.0
ENP20506Morfologija 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni (temeljni) predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ENP20606Jezične vježbe IV - gramatika 00302.0
ENP20706Jezične vježbe IV - pismeno i usmeno izražavanje 00303.0
ENP21006Uvod u sintaksu 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni (temeljni) predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij etnologije i antropologije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
2 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij grčkog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ10106Grčki jezik I 150457.0
LAT10206Uvod u klasičnu filologiju 151503.0
GRČ10206Osnove latinskog jezika I 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ10305Grčki jezik II 150457.0
GRČ10706Pregled grčke književnosti 151503.0
GRČ10406Osnove latinskog jezika II 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ20106Grčki jezik III 150454.0
GRČ21006Grčka književnost: Carsko doba 15002.0
GRČ20706Grčka historijska gramatika I 15002.0
GRČ21106Književni seminar: Plutarh 03003.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT20406Antička metrika 15002.0
GRČ21406Grčka historijska gramatika II 15002.0
GRČ20407Grčki jezik IV 150454.0
GRČ21307Književni seminar: Hariton 03003.0
GRČ21207Grčka književnost: Carsko doba II 15002.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij latinskog jezika i rimske književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT10106Latinski jezik I 150457.0
LAT10206Uvod u klasičnu filologiju 151503.0
LAT10306Osnove grčkog jezika I 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT10405Latinski jezik II 150457.0
LAT10906Pregled rimske književnosti 151503.0
LAT10606Osnove grčkog jezika II 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT20106Latinski jezik III 150454.0
LAT20606Rimska književnost: epika i satira 153005.0
LAT20906Starolatinski natpisi I 15002.0
LAT30406Latinska historijska gramatika: Oblici deklinacija 15002.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT30206Rimska književnost: Historiografija 15002.0
LAT20506Latinski jezik IV 150454.0
LAT30306Književni seminar: Historiografija 03003.0
LAT20406Antička metrika 15002.0
LAT30406Latinska historijska gramatika: Oblici konjugacija 15002.0
LAT20906Starolatinski natpisi II 15002.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
NJE10105Uvod u studij njemačkog jezika 30003.0
NJE10205Uvod u studij njemačke književnosti 151503.0
NJE10306Njemačke jezične vježbe I 00603.0
NJE10305Njemačke jezične vježbe I 00301.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
NJE10605Fonetika i fonologija njemačkog jezika 151502.0
NJE10705Poglavlja iz starije njemačke književnosti 151503.0
NJE10805Njemačke jezične vježbe II 00301.0
NJE10805Njemačke jezične vježbe II 00603.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje miniamalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
NJE20106Morfologija njemačkog jezika 30002.0
NJE20206Njemački roman nakon 1945. 151503.0
NJE20306Njemačke jezične vježbe III 00301.0
NJE20306Njemačke jezične vježbe III 00603.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
NJE20606Sintaksa njemačkog jezika 30002.0
NJE20706Goethe 151503.0
NJE20806Njemačke jezične vježbe IV 00301.0
NJE20806Njemačke jezične vježbe IV 00603.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij pedagogije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PE117005Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju 151502.0
PE117105Statistika u pedagogijskom istraživanju I 300304.0
PE117305Opća povijest pedagogije 303003.0
PE117205Obrazovanje i društvo I 151502.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PE117505Statistika u pedagogijskom istraživanju II 303004.0
PE117605Obrazovanje i društvo II 151502.0
PE117405Uvod u pedagogiju 153004.0
PE117705Nacionalna povijest pedagogije 151502.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PE227006Povijest pedagogijskih teorija 301504.0
PE227106Uvod u metodološka istraživanja 303004.0
PE2272Školska pedagogija 303004.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PE227306Metodologija pedagogijskih istraživanja 303004.0
PE227406Školska pedagogija II 303004.0
PE406Psihologija učenja 153003.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij ruskog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
RUP10105Jezične vježbe I 00904.0
RUP10206Uvod u studij ruskog jezika I 151503.0
RUP10406Elementarna gramatika I 15001.5
RUP10306Uvod u studij ruske književnosti I 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
RUP10606Jezične vježbe 2 00904.0
RUP10706Uvod u studij ruskog jezika 2 151503.0
RUP10906Elementarna gramatika 2 15001.5
RUP10806Uvod u studij ruske književnosti 2 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
RUP20106Jezične vježbe 3 00903.0
RUP20206Morfologija I 303003.0
RUP20406Staroslavenski jezik 30002.5
RUP20306Ruski romantizam 151503.0
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
RUP20506Jezične vježbe 4 00904.0
RUP20606Morfologija 2 303003.0
RUP20806Staroslavenski jezik 30002.5
RUP20706Ruski realizam 151503.0
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SOC10106Osnove sociologije 301505.0
SOC10206Uvod u metodologiju istraživanja I 30005.0
SOC10406Uvod u znanstveno komuniciranje 300303.0
SOC10306Obrada i analiza podataka 03002.0
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SOC206Rana socijalna misao 301505.0
SOC206Uvod u metodologiju istraživanja II 3015155.0
SOC206Obrada i analiza podataka I 00302.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SOC20106Klasične sociološke teorije: pozitivistički pristupi 301505.0
SOC20205Kvantitativne metode istraživanja 300305.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SOC20606Klasične sociološke teorije II: interpretativni pristupi 301505.0
SOC20406Kvalitativne metode istraživanja 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij španjolskog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
2 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij arheologije (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10105Uvod u arheologiju I 303006.0
ARS10205Paleolitik i mezolitik 301506.0
ARS11005Osnove informatike 150153.0
ARS10105Egejske civilizacije brončanog doba 301506.0
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10705Institucije rimskog svijeta 301505.0
ARS10605Arheologija antičke Grčke 301506.0
ARSTV05Terenske vježbe 00602.0
ARS10506Neolitik 301506.0
ARS10405Uvod u arheologiju II 303006.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS20106Eneolitik 301506.0
ARS20306Antička arheologija apeninskog poluotoka 301506.0
ARSTV06Terenske vježbe 00902.0
ARS20206Brončano doba 301506.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS20606Željezno doba 301506.0
ARS20706Latinski jezik I 1515155.0
ARS20806Arheologija seobe naroda 301506.0
ARSTV06Terenske vježbe 00602.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij kulture i turizma (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
IKP10405Socijalna psihologija 121803.0
IKP10305Opća kulturna povijest i turizam I 101502.0
IKP10705Turistička geografija 121803.0
IKP10206Uvod u turizam i turistička istraživanja 102003.0
IKP10805Jezična kultura 151503.0
IKP10106Osnove informatike I 102003.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela - jezici > Student upisuje minimalno dva strana jezika u vrijednosti od 8 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
IKP10206Uvod u turizam i istraživanja u turizmu 151506.0
IKP10106Osnove informatike II 151503.0
IKP10306Opća kulturna povijest i turizam 151505.0
IKP10906Osnove statistike 151503.0
IKP10506Psihologija komuniciranja 151503.0
IKP10606Osnove ekonomike turizma 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela - jezici > Student upisuje minimalno dva strana jezika u vrijednosti od 8 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
IKP30306Valorizacija i zaštita kulturne i prirodne baštine 132704.0
IKP20106Ekologija 132704.0
IKP20206Poslovno komuniciranje 102003.0
IKP20706*Turističko poslovanje 82000.0
IKP20606Turistička kultura 132704.0
IKP10906Uvod u etiku 102003.0
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje obavezno dva strana jezika po izboru.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
IKP20206Poslovno komuniciranje 151505.0
IKP20706Turističko poslovanje 151505.0
IKP20406Sociologija turizma 151503.0
IKP20806Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju 153004.0
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minmalno dva strana jezika u vrijednosti od 16 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij menadžmenta (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
P0106Ekonomija 601507.0
P0206Matematika 300308.0
P0406Informatika 300306.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 9 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
P0605Mikroekonomija 451507.0
P0705Financijska matematika 300308.0
P1005Metodologija znanstvenog i stručnog rada 451506.0
P0805Trgovačko pravo i pravo društava 451506.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
P1106Računovodstvo 4515157.0
P1206Marketing 451506.0
P1306Menadžment 451506.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 11 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
P1806Zaštita okoliša 603006.0
P1706Statistika 300306.0
P1906Menadžersko računovodstvo 450156.0
P2106Makroekonomija 451506.0
P2006Marketing menadžment 451506.0
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij psihologije (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PSI10605Engleski jezik I 00602.0
PSI11706Uvod u psihologiju 15002.0
PSI10205Uvod u biološku psihologiju 301504.0
PSI10706Uvod u psihologijsku metodologiju 3015306.0
PSI10506Povijest psihologije 151503.0
PSI10206Uvod u deskriptivnu i inferecijalnu statistiku 153004.0
PSI10406Osjeti i psihofizika 30004.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PSI11005Osnove inferencijalne statistike 153005.0
PSI10905Praktikum eksperimentalne psihologije I 3030306.0
PSI11105Građa i funkcija somatskog živčanog sustava 301504.0
PSI11405Engleski jezik II 00452.0
PSI11205Percepcija i pažnja 3015155.0
PSI11305Uvod u razvojnu psihologiju 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student uspisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PSI20206Vegetativni i endokrini sustav 301504.0
PSI20306Dječja psihologija 3015155.0
PSI20106Praktikum eksperimantalne psihologije II 030306.0
PSI20406Pamćenje 1515154.0
PSI20706Engleski jezik III 00301.0
PSI10506Povijest psihologije 151503.0
PSI20506Teorije mjerenja 300303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PSI21106Biološke osnove ponašanja 301504.0
PSI21206Psihologija učenja 1515154.0
PSI21006Praktikum eksperimentalne psihologije III 030305.0
PSI21406Psihologija adolescencije 151504.0
PSI21606Engleski jezik IV 00302.0
PSI21506Uvod u socijalnu psihologiju 151503.0
PSI21806Etika u psihologiji 151502.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij učiteljski studij (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 10 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ10205Razvojna psihologija I 301505.0
UČZ10105Opća pedagogija 301505.0
UČZ10305Filozofija odgoja 151504.0
UČZ10605Pregled povijesti hrvatskog naroda 151504.0
UČZ10405Hrvatski jezik I 301507.0
UČZ10505Matematika I 301507.0
 Obvezni izborni predmeti (A1) > Student upisuje minimalno 8 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti (A2) > Student upisuje minimalno 8 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ11705Strani jezik 150152.0
UČZ11605Razvojna psihologija II 301502.0
UČZ10505Matematika I 301507.0
UČZ11905Glazbeni praktikum I 00151.0
UČZ11805Prirodoslovlje 301503.0
UČZ10406Hrvatski jezik I 301507.0
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela (A1)-hrvatski > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matčnog odjela (A2)-povijest > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ20306Didaktika 301505.0
UČZ20206Edukacijska psihologija 301505.0
UČZ20506Žanrovi u dječjoj književnosti 301506.0
UČZ20406*Matematika II 301500.0
UČZ20606Informatika 150152.0
UČZ20106*Hrvatski jezik II 300150.0
 Obavezni izborni s matičnog odjela (A1)-hrvatski > Student upisuje minimalno 8 ECTS boda.
 Obavezni izborni predmeti s matičnog odjela (A2) - povijest > Student upisuje minimalno 12 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ06Matematika II 151505.0
UČZ21606Zemljopis 151502.0
UČZ06Hrvatski jezik II 150156.0
UČZ21706Pregled pisaca i djela iz dječje književnosti 151502.0
UČZ22006Osnove kineziologije 303002.0
UČZ21806Likovna kultura 301503.0
UČZ21906Glazbena kultura 301503.0
 Obavezni izborni predmeti s matičnog odjela (A1) - hrvatski > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Obavezni izbrni predmeti s matičnog odjela (A2)-povijest > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
7 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
8 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
9 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
10 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Stručni studij predškoloskog odgoja (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ10205Strani jezik I 00303.0
PDŠ10305Kultura duha 300153.0
PDŠ10105Filozofija odgoja 301503.0
PDŠ10405Opća pedagogija 301503.0
PDŠ10705Hrvatski jezik I 301505.0
PDŠ10505Predškolska pedagogija I 301504.0
PDŠ10605Razvojna psihologija I 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ11405Predškolska pedagogija II 301503.0
PDŠ11505Razvojna psihologija II 151503.0
PDŠ11305Strani jezik II 00302.0
PDŠ11605Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta 301503.0
PDŠ11806Osnove kineziologije 300153.0
PDŠ11705Hrvatski jezik II 301504.0
PDŠ11905Žanrovi u dječjoj književnosti 301504.0
PDŠ12005Glazbeni praktikum I 00152.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ20206Razvojna psihologija III 151502.0
PDŠ20306Djeca s teškoćama u razvoju 301503.0
PDŠ20106Informatika 150303.0
PDŠ20406Pregled pisaca i djela iz dječje književnosti 151503.0
PDŠ20806Kineziološka metodika I 150153.0
PDŠ20506Metodika odgojno-obrazovnog rada I 300154.0
PDŠ20606Likovna kultura s metodikom I 150153.0
PDŠ20706Glazbena kultura s metodikom I 150153.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ21506Glazbeni praktikum II 00302.0
PDŠ21606Metodologija istraživanja u predškolskom odgoju 150303.0
PDŠ21406Lutkarstvo i scenska kultura 300153.0
PDŠ21706Metodika odgojno-obrazovnog rada II 150304.0
PDŠ22006Kineziološka metodika II 150304.0
PDŠ21806Likovna kultura s metodikom II 150304.0
PDŠ21906Glazbena kultura s metodikom II 150304.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP10305Jezične vježbe I 00605.0
HRP10205Staroslavenski jezik 303005.0
HRP10405Svjetska književnost I 303005.0
HJP10706Uvod u teoriju jezika 303005.0
HRP10505Uvod u studij književnosti 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP11005Svjetska književnost II 303005.0
HRP11105Jezične vježbe II 00605.0
HRP10906Povijesna gramatika hrvatskog jezika 303005.0
HRP20606Teorija književnosti 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP20106Hrvatska usmena književnost 303005.0
HRP20206Pregled starije hrvatske književnosti 303005.0
HRP20506Svjetska književnost III 303005.0
HRP20306Povijest hrvatskog književnog jezika 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP20606Dijalektologija 303005.0
HRP30106Hrvatska književnost 19. stoljeća 303005.0
HRP20806Teorija usmenoknjiževnih oblika 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij kroatistike i južnoslavenskih filologija (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP10205Staroslavenski jezik 303005.0
HRP10405Svjetska književnost I 303005.0
HRP10606Slavenska filologija 303005.0
HRP10106Uvod u teoriju jezika 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP11005Svjetska književnost II 303005.0
HRP10106Teorija književnosti 303005.0
HRP11106Jezične vježbe 00605.0
HRP10906Povijesna gramatika hrvatskog jezika 451505.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP20106Hrvatska usmena književnost 303005.0
HRP20206Pregled starije hrvatske književnosti 303005.0
HRP20506Svjetska književnost III 303005.0
HRP20306Povijest hrvatskog književnog jezika 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP20606Dijalektologija 303005.0
HRP30106Hrvatska književnost 19. stoljeća 303005.0
HRP20806Teorija usmenoknjiževnih oblika 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu