Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2009/2010

Semestar 5
Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
KraticaPredmetPSAECTS
PUM0808Bauhaus - škola za arhitekturu, primijenjenu umjetnost i dizajn151503.0
PUM0508Juraj Dalmatinac i njegov krug151503.0
PUM0708Nova britanska skulptura od Moorea do Hrista151503.0
PUM0908Rimska arhitektura carskog razdoblja151503.0
PUM0608Skluptura ekspresionizma151503.0
Strani jezik CSJ > Student obvezno upisuje 2 ECTS boda.
KraticaPredmetPSAECTS
JEB101Engleski jezik I150152.0
JEB203Engleski jezik III150152.0
JEO 101Engleski jezik struke I150152.0
JEM101Engleski jezik struke I300153.0
JES101Engleski jezik struke I300304.0
JEH101Engleski jezik struke I150152.0
JEO101Engleski jezik struke I150152.0
JEO 101Engleski jezik struke I150152.0
JEZ101Engleski jezik struke I150152.0
JEN101Engleski jezik struke I300304.0
JEA 101Engleski jezik struke I151503.0
JEO101Engleski jezik struke I150152.0
JED203Engleski jezik struke III150152.0
JEH203Engleski jezik struke III150152.0
JES203Engleski jezik struke III150152.0
JEN203Engleski jezik struke III150152.0
JEZ203Engleski jezik struke III150152.0
JEP203Engleski jezik struke III150152.0
JES305Engleski jezik struke V150152.0
JED305Engleski jezik struke V150152.0
JEH305Engleski jezik struke V150152.0
JEN305Engleski jezik struke V150152.0
JEH 407Engleski jezik struke VII151505.0
JED 407Engleski jezik struke VII151505.0
JFB101Francuski jezik I150152.0
JFB203Francuski jezik III150152.0
JHB101Hrvatski jezik I150152.0
JHB203Hrvatski jezik III150152.0
JHB305Hrvatski jezik V150152.0
JNB101Njemački jezik I150152.0
JNB203Njemački jezik III150152.0
JNO101Njemački jezik struke I150152.0
JNH203Njemački jezik struke III150152.0
JRB101Ruski jezik I150152.0
JRB203Ruski jezik III150152.0
JŠB101Španjolski jezik I150152.0
JŠB203Španjolski jezik III150152.0
JŠB305Španjolski jezik V150152.0
Obvezni predmeti za ponavljače III sem. > Student obavezno upisuje sve temeljne predmete.
KraticaPredmetPSAECTS
PUM0208Hrvatska umjetnost ranog srednjeg vijeka151054.0
PUM0108Umjetnost ranog srednjeg vijeka zapadne Europe261274.0
PUM0308Umjetnost romanike261274.0
PUM0308Vježbe iz informatike00301.0
Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport > Student upisuje minimalno 0 ECTS bodova
KraticaPredmetPSAECTS
TZK 101*Kineziološka kultura 100301.0
TZK 102*Kineziološka kultura 200301.0
Izborni predmeti za ponavljače III sem. > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
KraticaPredmetPSAECTS
PUI93607Postmoderna skulptura151503.0
PUI90107Povijest fotografije 19. stoljeća151503.0
PUI90907Slikarstvo jadranskog kruga u 14. stoljeću151503.0
PUI92407Srednjovjekovni grad na tlu Istre i Dalmacije151503.0
PUI93507Umjetnost helenističkog razdoblja151503.0
PUI93407Zadarsko zlatarstvo151503.0
Semestar 6
Strani jezik CSJ > Student obavezno upisuje strani jezik u vrijednosti od 3 ECTS boda.
KraticaPredmetPSAECTS
JEB102Engleski jezik II150152.0
JEB204Engleski jezik IV150152.0
JEZ102Engleski jezik struke II150152.0
JEP102Engleski jezik struke II150152.0
JEO102Engleski jezik struke II150152.0
JES102Engleski jezik struke II300304.0
JEN102Engleski jezik struke II300304.0
JEO102Engleski jezik struke II150152.0
JEM102Engleski jezik struke II300153.0
JEO102Engleski jezik struke II150152.0
JED204Engleski jezik struke IV150152.0
JEZ204Engleski jezik struke IV150152.0
JEN204Engleski jezik struke IV150152.0
JEH204Engleski jezik struke IV150152.0
JEP204Engleski jezik struke IV150152.0
JES204Engleski jezik struke IV150152.0
JES306Engleski jezik struke VI150152.0
JEH306Engleski jezik struke VI150152.0
JEN306Engleski jezik struke VI150152.0
JED306Engleski jezik struke VI150152.0
JFB102Francuski jezik II150152.0
JFB204Francuski jezik IV150152.0
JHB102Hrvatski jezik II150152.0
JHB204Hrvatski jezik IV150152.0
JHB306Hrvatski jezik VI150152.0
JNB102Njemački jezik II150152.0
JNB204Njemački jezik IV150152.0
JNO102Njemački jezik struke II150152.0
JNH204Njemački jezik struke IV150152.0
JRB102Ruski jezik II150152.0
JRB204Ruski jezik IV150152.0
STJ0108Strani jezik - 2 ECTS boda150152.0
PDŠ102Strani jezik I00303.0
JŠB102Španjolski jezik II150152.0
JŠB204Španjolski jezik IV150152.0
JŠB306Španjolski jezik VI150152.0
Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
KraticaPredmetPSAECTS
PUM1308Ranokršćanska arhitektura i skulptura u Zadru i na zadarskom području151503.0
PUM1508Rimska skulptura carskog razdoblja151503.0
PUM1408Slikarstvo jadranskog kruga u 15. st.151503.0
PUM0408Stambena arhitektura Dalmacije od 12. do 16. st.151503.0
Izborni predmeti za ponavljače IV sem. > Student nije dužan upisati izborni predmet.
KraticaPredmetPSAECTS
PUD0407Helenistička skulptura II151503.0
PUD0407Povijest fotografije II151503.0
PUD0407Srednjovjekovni grad na tlu Istre i Dalmacije II151503.0
Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport > Student upisuje minimalno 0 ECTS bodova
KraticaPredmetPSAECTS
TZK 103*Kineziološka kultura 300301.0
TZK 104*Kineziološka kultura 400301.0
Obvezni predmeti za ponavljače IV sem. > Student obavezno upisuje sve temeljne predmete.
KraticaPredmetPSAECTS
PUM0208Hrvatska umjetnost razvijenog srednjeg vijeka151503.0
PUM0408Umjetnost baroka I.151503.0
PUM0108Umjetnost gotike301504.0
PUM0308Umjetnost renesanse I.301504.0
PUM0508Vježbe iz informatike00302.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu