Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Diplomski sveučilišni studij Latinskog jezika i rimske književnosti (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2009/2010

Semestar 1
Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju jedan kolegij s pripadajućim seminarom.
KraticaPredmetPSAECTS
LAT412Rimska književnost: Odnos između književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti15002.0
LAT411Rimska književnost: Odnos između književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti (seminar)03003.0
LAT404Srednjovjekovni latinitet15002.0
LAT405Srednjovjekovni latinitet (seminar)03003.0
Izborni predmeti s drugih odjela > Studenti upisuju minimalno 0 ECTS bodova s drugih studija.
KraticaPredmetPSAECTS
LM311Analiza govora301507.0
UČZ411Baština151504.0
IZID09Bibliometrija150305.0
GED405Digitalna kartografija150304.0
PODI05Društva antičke Grčke i Rima151504.0
HRV0408Duhovna kultura hrvatskog srednjovjekovlja303005.0
LM314Etnojezični dodiri151504.0
27FU30Filozofija uma I30003.0
FRP104Francuski jezik I00606.0
FRN 104Francuski jezik I00606.0
FRP104Francuski jezik I00606.0
FRP20406Francuski jezik III00303.0
FRN 402Francuski roman XIX. stoljeća151505.0
FRN402Francuski roman XIX. stoljeća151505.0
FRN402Francuski roman XIX. stoljeća1515155.0
FRN403Francusko pjesništvo XX. stoljeća151504.0
FRN403Francusko pjesništvo XX. stoljeća151504.0
HPD15108Galješki jezik I00602.0
HPD25108Galješki jezik III00602.0
GED402Geoekologija300152.0
GED408Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima153004.0
GED401GIScience - znanost o geoprostornim informacijama150302.0
GRČ411Grčka književnost: Bizantska historiografija do 10. stoljeća15002.0
GRČ404Grčka književnost: Helenizam I15002.0
HRV1208Hrvatska narječja303005.0
HRZN02Hrvatski književni časopisi303005.0
LAT404Hrvatski latinitet15002.0
HRZN03Ivo Vojnović303005.0
PUM30108Juraj Dalmatinac i njegov krug151503.0
HPD14108Katalonski jezik I00602.0
HPD24108Katalonski jezik III00602.0
HPD22308Književni seminar I03002.0
GRČ412Književni seminar: Konstantin Porfirogenet03003.0
TAD402Književnost talijanskog jezičnog izraza u Dalmaciji151503.0
TAD402Književnost u Dalmaciji talijanskog jezičnog izraza303005.0
TAD402Književnost u Dalmaciji talijanskog jezičnog izraza303005.0
LM332Korpusna lingvistika151505.0
FRN404Leksikologija151503.0
FRN404Leksikologija151503.0
IKN485Medijske kampanje153005.0
DI12CMetode istraživanja451506.0
GRČ402Mikenski grčki I15002.0
GRČ402Mikenski grčki I30002.0
GRČ403Mikenski grčki I (seminar)03003.0
LM304Morfologija301505.0
ROM402Nastanak romanskih književnih jezika306008.0
ROM 403Onomastika151505.0
ROM403Onomastika151505.0
LM302Opća fonetika i fonologija303009.0
D14EOperacijska istraživanja450156.0
POV3708Osnove latinske epigrafije151505.0
GED414Osnove oceanologije300154.0
GED409Pedogeografija301504.0
POV0808Plinijev Ilirik151505.0
HPD16108Portugalski jezik I00602.0
HPD26108Portugalski jezik III00602.0
PODI18Povijesna antroponimija Dalmacije151504.0
POJI0907Povijest Venecije151504.0
UČZ412Prevencija ovisnosti u osnovnoj školi151504.0
LM333Programiranje za lingviste153008.0
LM313Psiholingvistika151506.0
PUM0908Rimska arhitektura carskog razdoblja151503.0
LAT412Rimska književnost: Odnos između književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti15002.0
LAT411Rimska književnost: Odnos između književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti (seminar)03003.0
LAT402Rimska književnost: Rimska scenska umjetnost15002.0
ROM 405Romanistički seminar I03005.0
ROM 401Romanska lingvistika I03005.0
ROM 402Romansko književno srednjovjekovlje I03005.0
UČZ410Sportska radionica II150154.0
LAT404Srednjovjekovni latinitet15002.0
LAT405Srednjovjekovni latinitet (seminar)03003.0
TAD404Suvremeni talijanski jezik I - Psiholingvistika303005.0
TAD404Suvremeni talijanski jezik I - Psiholingvistika60005.0
TAD404Suvremeni talijanski jezik I - Psiholingvistika151503.0
HPD10108Španjolski jezik I600305.0
JŠB203Španjolski jezik III150152.0
EAD101Teorije rituala303005.0
GED415Tipologija staništa301504.0
GED407Turistička geografija Hrvatske153004.0
IKM4861Urbani turizam151505.0
27IF30Uvod u indijsku filozofiju151503.0
PSI425Uvod u umjetnu inteligenciju300152.0
ROM401Vulgarni latinski306008.0
Nastavnička kompetencija > Student upisuje pola bodova iz ove izborne grupe uz studij Latinskog jezika i književnosti
KraticaPredmetPSAECTS
NK0208Didaktika301505.0
NK0308Psihologija obrazovanja I301505.0
NK0108Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju301505.0
Semestar 2
Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju jedan izborni predmet s pripadajućim seminarom.
KraticaPredmetPSAECTS
LAT408Epistolografija hrvatskih latinista15002.0
LAT409Epistolografija hrvatskih latinista (seminar)03003.0
LAT406Rimska književnost: Italski elementi u rimskoj književnosti15002.0
LAT407Rimska književnost: Italski elementi u rimskoj književnosti (seminar)03003.0
Nastavnička kompetencija > Studeni upisuju minimalno 5 bodova iz nast. kompetencija.
KraticaPredmetPSAECTS
NK0608Psihologija obrazovanja II301505.0
NK0408Teorija odgoja i obrazovanja u praksi301505.0
NK0508Umijeća nastavnika301505.0
Izborni predmeti s drugih studija > Studenti nisu obvezni upisati predmete s drugih studija.
KraticaPredmetPSAECTS
GED416Antropološka demogeografija153004.0
ETN0608Azija30003.0
ROM415Dalmatski306008.0
GED420Daljinska istraživanja300154.0
PODI05Društva antičke Grčke i Rima151504.0
D21EEkonomija EU451506.0
LM312Empirijska fonologija303009.0
LAT408Epistolografija hrvatskih latinista15002.0
LAT409Epistolografija hrvatskih latinista (seminar)03003.0
UČZ425Etika i ljudska prava151504.0
28FU30Filozofija uma II30003.0
IZIP14Filozofsko savjetovanje150304.0
FRN405Francuska srednjovjekovna književnost151505.0
FRP108Francuski jezik II60006.0
FRP 108Francuski jezik II00606.0
FRP21006Francuski jezik IV00303.0
HPD15208Galješki jezik II00602.0
HPD25208Galješki jezik IV00602.0
GED410IZGeoaspekti regionalizacije i prostornog planiranja301502.0
GED410Geoaspekti regionalizacije i prostornog planiranja301503.0
GED418Geobotanika301504.0
GED416Geografija hrvatskih ootoka153004.0
GED420Geografija Jadrana300154.0
GED411Geografija krša300153.0
GED411IZGeografija krša300152.0
GRČ404Grčka književnost: Helenizam I15002.0
GRČ409Grčka književnost: Helenizam II15002.0
HRV1208Hrvatska narječja303005.0
EAD203Hrvatska povijesna toponimija303005.0
LAT408Hrvatski latinitet15002.0
UČZ424Integrativna pedagogija151504.0
HPD14208Katalonski jezik II00602.0
HPD24208Katalonski jezik IV00602.0
HPD22408Književni seminar II03002.0
GRČ405Književni seminar: Menandar03003.0
HRV1308Komparativna književnost starog vijeka303005.0
IZID06Komparativne studije iz nakladništva i knjižarstva303006.0
TAD407Kontrastivna lingvistika303005.0
TAD407IZKontrastivna lingvistika303005.0
ETNIZ01Kulturalni studiji3015305.0
PUM40808Ladanjska arhitektura u Dalmaciji151503.0
FRN408Leksikografija151503.0
LM324Lingvistička antropologija151504.0
GRČ407Mikenski grčki II15002.0
GRČ408Mikenski grčki II (seminar)03003.0
HRV1408Mit, obred, običaj303005.0
PUM04081*Muzejsko-galerijska praksa00454.0
GED417Odabrana poglavlja iz geomorfologije1515154.0
GED412Odabrana poglavlja iz klimatologije1515154.0
HPD16208Portugalski jezik II00602.0
HPD26208Portugalski jezik IV00602.0
FRN 406Povijest francuskog jezika151504.0
FRN406IZPovijest francuskog jezika151504.0
FRN406IZPovijest francuskog jezika151504.0
HRV0308Povijest hrvatskoga stiha303005.0
TAD502Povijest suvremene talijanske književnosti151503.0
TAD502Povijest suvremene talijanske književnosti151503.0
POJI0907Povijest Venecije151504.0
PEDIZ09Prevencija ovisnosti151502.0
GEZ511Primjena GIS-a u prostornom planiranju150304.0
PUM40508Ranokršćanska arhitektura i skulptura u Zadru i na zadarskom području151503.0
LAT406Rimska književnost: Italski elementi u rimskoj književnosti15002.0
LAT407Rimska književnost: Italski elementi u rimskoj književnosti (seminar)03003.0
PUM40708Rimska skulptura carskog razdoblja151503.0
ROM 415Romania Adriatica03005.0
ROM 406Romanistički seminar II03005.0
ROM 414Romanska lingvistika II03005.0
ROM 404Romansko književno srednjovjekovlje II03005.0
LM301Sintaksa303009.0
PUM40608Slikarstvo jadranskog kruga u 15. st.151503.0
PSI318Socijalna patologija151502.0
IZIP10Sociologija knjige i čitanja II301504.0
PUM1009Stambena arhitektura Dalmacije od 12. do 16. st.151503.0
HRV1108Starija hrvatska dramska književnost303005.0
LM334Statistika za jezikoslovno istraživanje301508.0
UČZ423Stilogenost jezičnih sredstava151504.0
GED419Suvremena geografska problematika hrvatskih otoka153004.0
TAD404Suvremeni talijanski jezik I - Strukture, varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika303005.0
TAD404IZSuvremeni talijanski jezik I - Strukture, varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika151503.0
TAD402Suvremeni talijanski jezik I - Strukture, varijacije i uporaba suvremenog talijanskog jezika151503.0
HPD10208Španjolski jezik II600305.0
HPD202Španjolski jezik IV300304.0
FRN409Teatar apsurda u francuskom kazalištu151503.0
LM315Teorije usvajanja stranih jezika151504.0
FRN409Tetar apsurda u francuskom kazalištu151503.0
GED415Tipologija staništa301504.0
27IF30Uvod u indijsku filozofiju151503.0
Semestar 3
Izborni predmeti s matičnog studija > Student upisuje minimalno 11 ECTS bodova,a obvezno jedan kolegij predavanja s pripadajućim seminarom
KraticaPredmetPSAECTS
LAT414Lektira II00303.0
LAT415Lektira III00303.0
LAT412Rimska književnost: Odnos između književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti15002.0
LAT411Rimska književnost: Odnos između književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti (seminar)03003.0
LAT404Srednjovjekovni latinitet15002.0
LAT405Srednjovjekovni latinitet (seminar)03003.0
Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS bodova.
KraticaPredmetPSAECTS
IZID09Bibliometrija150305.0
ROM 501Dijalektologija i lingvistička geografija03005.0
UČZ508Djeca sa specifičnim teškoćama u učenju151504.0
HRZN08Dječja književnost i književnost za mlade303005.0
UČZ510Ekologija151504.0
GED509Geografija religija153004.0
GED508Geografski aspekti litoralizacije153004.0
GRČ411Grčka književnost: Bizantska historiografija do 10. stoljeća15002.0
UČZ509Hrvatska književnost u europskom kontekstu151504.0
KNJI0910Informacijske usluge u obrazovnim ustanovama301505.0
EAD301Interkulturalnost u suvremenoj teoriji303005.0
TAD503Jezici u kontaktu303005.0
GRČ412Književni seminar: Konstantin Porfirogenet03003.0
TAD401Metode interpretacije dubinskih sekcija iz talijanske književnosti303005.0
GED505Odabrana poglavlja iz hidrogeografije1515154.0
ROM 403Onomastika151505.0
HRZN09Osnove filmske umjetnosti303005.0
HRZN07Povijest hrvatskoga kazališta303005.0
FRN 505Psihosistematika jezika151503.0
GED507Regionalna geografija Sredozemlja153004.0
LAT412Rimska književnost: Odnos između književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti15002.0
LAT411Rimska književnost: Odnos između književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti (seminar)03003.0
ROM 405Romanistički seminar I03005.0
ROM 504Romanistički seminar III03005.0
TAL406Romanska filologija303005.0
ROM 502Romansko i hrvatsko u jadranskom pomorskom leksiku03005.0
HRZN04Sintagmatika i sintaksa teksta303005.0
LAT404Srednjovjekovni latinitet15002.0
LAT405Srednjovjekovni latinitet (seminar)03003.0
HRZN05Stil glagoljskih sakralnih tekstova303005.0
27IF30Uvod u indijsku filozofiju151503.0
HRZN06Vladimir Nazor303005.0
GED506Zoogeografija301504.0
Semestar 4
Izborni predmeti s drugih odjela > Student upisuje minimalno 0 ECTS bodova.
KraticaPredmetPSAECTS
HRZN13Hrvatski jezik u 20. stoljeću303005.0
HRZN15Mit / strana književnost / povijest u hrvatskoj drami od sredine 20. stoljeća do danas303005.0
TAD502Povijest suvremene talijanske književnosti151503.0
TAD502Povijest suvremene talijanske književnosti151503.0
HRZN14Suvremena hrvatska proza303005.0
HRV0108Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku303005.0
27IF30Uvod u indijsku filozofiju151503.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu