Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Regionalna geografija Australije i Oceanije
Kratica: GED20506Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: Prof. dr. sc. Martin Glamuzina
Anica Čuka
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu