Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izrada završnog rada ili završni ispit
Kratica: FRP312Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 60(A)
Nositelji: dr. sc. Tomislav Frleta
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu