Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Vrednovanje informacijskih usluga
Kratica: IZZ802Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 30(A)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić
mr. sc. Martina Dragija Ivanović
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu