Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Statističke i grafičke metode u geografiji
Kratica: GED112Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 45(A)
Nositelji: Doc. dr. sc. Snježana Mrđen
Branimir Vukosav
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu