Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Regionalna geografija Afrike
Kratica: GED213Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: Prof. dr. sc. Damir Magaš
Robert Lončarić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu