Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Njemački jezik i književnost; smjer: prevoditeljski (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[12781] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - zimski semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
EAP104Akademski praktikum150152.0
Akademsko pismo151503.0
NJENK501Didaktika književnosti151503.0
EAD301Etnografski praktikum01502.0
EAD303Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe151505.0
IZP502Informacijski sustavi u obrazovanju300156.0
Informacijsko-komunikacijska tehnologija i učenje151503.0
Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah151504.0
IZPI117Knjižnične usluge za djecu i mladež150453.0
Kultura, modernizacija i globalizacija301505.0
EAP502Kulturne ustanove i baština150153.0
Osnove sociologije301505.0
Povijest muzeologije301504.0
Povijest muzeologije303006.0
RUP214Ruska poezija u nastavi ruskog jezika151503.0
Sociologija etničkih odnosa i manjina301505.0
Sociologija obrazovanja301505.0
Sociologija odgoja i obrazovanja301505.0
HRP217Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih151503.0
HFP101Usvajanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
[14592] Izborni predmeti s matičnog studija - NJEMAČKA KNJIŽEVNOST > St. upisuju min. 1 izb. predmet iz književnosti i min. 1 izb. predmet iz jezika.
KraticaPredmetPSAECTS
NJEN404Austrijski književni ekspresionizam151503.0
NJEN413Klasici moderne151503.0
NJEN406Novela 19. stoljeća151503.0
NJEN507Suvremena njemačka književnost151503.0
NJEN407Viteški roman03003.0
[14591] Izborni predmeti s matičnog studija - NJEMAČKI JEZIK > St. upisuju min. 1 izb. predmet iz književnosti i min. 1 izb. predmet iz jezika.
KraticaPredmetPSAECTS
NJEP502Jezik medija151503.0
NJEP503Usmenost u pisanome mediju151503.0
Semestar 2
[14594] Izborni predmeti s matičnog studija - NJEMAČKA KNJIŽEVNOST > Studenti/ce upisuju min. 6 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
NJEN510N. Lenauove medijevalne i heretičke teme151503.0
NJEN411Thomas i Heinrich Mann151503.0
[14593] Izborni predmeti s matičnog studija - NJEMAČKI JEZIK > Studenti/ce upisuju min. 6 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
NJEN504Poredbena idiomatika151503.0
[12811] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - ljetni semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
Andragogija303005.0
HRP127Dječja književnost i književnost za mlade303005.0
Informacijska pismenost150303.0
Menadžment u kulturi151504.0
Osobe s invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju301505.0
HFP102Podučavanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry151504.0
Teorija i praksa muzeologije301504.0
Teorija i praksa muzeologije303006.0
Semestar 3
[12781] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - zimski semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
EAP104Akademski praktikum150152.0
Akademsko pismo151503.0
NJENK501Didaktika književnosti151503.0
EAD301Etnografski praktikum01502.0
EAD303Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe151505.0
IZP502Informacijski sustavi u obrazovanju300156.0
Informacijsko-komunikacijska tehnologija i učenje151503.0
Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah151504.0
IZPI117Knjižnične usluge za djecu i mladež150453.0
Kultura, modernizacija i globalizacija301505.0
EAP502Kulturne ustanove i baština150153.0
Osnove sociologije301505.0
Povijest muzeologije301504.0
Povijest muzeologije303006.0
RUP214Ruska poezija u nastavi ruskog jezika151503.0
Sociologija etničkih odnosa i manjina301505.0
Sociologija obrazovanja301505.0
Sociologija odgoja i obrazovanja301505.0
HRP217Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih151503.0
HFP101Usvajanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
[14597] Izborni predmeti s matičnog studija - NJEMAČKA KNJIŽEVNOST > St. upisuju min. 1 izb. predmet iz jezika i min 1. izb. predmet iz književnosti.
KraticaPredmetPSAECTS
NJEN404Austrijski književni ekspresionizam151503.0
NJEN413Klasici moderne151503.0
NJEN406Novela 19. stoljeća151503.0
NJEN507Suvremena njemačka književnost151503.0
NJEN407Viteški roman03003.0
[14596] Izborni predmeti s matičnog studija - NJEMAČKI JEZIK > St. upisuju min. 1 izb. predmet iz jezika i min 1. izb. predmet iz književnosti.
KraticaPredmetPSAECTS
NJEP502Jezik medija151503.0
NJEP503Usmenost u pisanome mediju151503.0
Semestar 4
[12811] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - ljetni semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
Andragogija303005.0
HRP127Dječja književnost i književnost za mlade303005.0
Informacijska pismenost150303.0
Menadžment u kulturi151504.0
Osobe s invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju301505.0
HFP102Podučavanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry151504.0
Teorija i praksa muzeologije301504.0
Teorija i praksa muzeologije303006.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu