Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Prevoditeljski studij talijanistike (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 2
[10926] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. upisuju min. 3 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
TAD409Dijalektologija151503.0
TAD407Kontrastivna lingvistika151503.0
TAD410Postmodernizam u talijanskoj književnosti151503.0
TAD416Povijest prevođenja30003.0
Semestar 3
[12237] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. upisuju min. 3 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
TAD503Jezici u kontaktu151503.0
TAD413Talijansko-hrvatsko književno prevođenje30004.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu