Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Lingvistika (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[12386] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti/ce mogu upisati izborne predmete s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
LM339Akcentologija150154.0
LM332Corpus linguistics301505.0
LM337Dijalektologija301505.0
LM335Language typology301505.0
LM627Obrazovna lingvistika151504.0
Semestar 3
[5518] Izborni predmeti s drugih odjela za III. sem. > Studenti/ce mogu upisati izborne predmete s drugih studija.
KraticaPredmetPSAECTS
LM339Akcentologija150154.0
EAD302Antropologija i vizualna kultura1515155.0
IBS701Baskijski jezik I00303.0
IBS703Baskijski jezik III00303.0
TKOD 503Biblijska teologija301503.0
LM332Corpus linguistics301505.0
IKB584Destinacijski menadžment151505.0
LM337Dijalektologija301505.0
UČZ508Djeca sa specifičnim teškoćama u učenju151504.0
UČZ510Ekologija151504.0
EA306*Etnoglazbeni praktikum 100302.0
EAD303Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe151505.0
FRT 517Europske institucije i međunarodne organizacije151503.0
FRN 423Francuska književnost XVI stoljeća151502.0
IBS507Galješki jezik i književnost I00303.0
HPD 151Galješki jezik I00603.0
HPD251Galješki jezik III00603.0
HPD351Galješki jezik V00603.0
GED506Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine151502.0
Godišnji sakralni ciklus u rimskoj umjetnosti151502.0
LM317Istraživačke metode u lingvistici151504.0
TKOD 502Ivanovski spisi301503.0
TKOD 504IV. - VII. Knjiga Zakonika45003.0
PSI800Iz raskoraka u korak ljekovitom snagom poezije1515153.0
TKOD 507Izabrana pitanja iz ženidbenog prava30002.0
Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah151503.0
ENN441Jezična politika i jezično planiranje151504.0
NJEP502Jezik medija151503.0
IBS407Katalonski jezik i književnost I00303.0
HPD 141Katalonski jezik I00603.0
HPD 241Katalonski jezik III00603.0
HPD341Katalonski jezik V00603.0
ENN 408Klasični holivudski film301504.0
ENN 509Kontaktna lingvistika30004.0
LM335Language typology301505.0
FRN 516Leksikologija i leksikografija151502.0
PKT02Marketing u kulturi i turizmu153005.0
LM304Morfologija300156.0
HRD219Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti151504.0
ENN 424Narativ u književnosti i filmu301504.0
TKOD 508New age i kršćanstvo30002.0
LM627Obrazovna lingvistika151504.0
LM302Opća fonetika i fonologija301506.0
GRČ303Osnove novogrčkog jezika I150153.0
ENN 406Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu303004.0
DPE114Poduzetništvo u odgojno-obrazovnom kontekstu151503.0
PUI912Postimpresionizam151502.0
GED507Primjenjena geoekologija30002.0
GED504Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu30003.0
TKOD 501Religiozni odgoj i kateheza adolescenata i mladih300154.0
SOCD10Sociology of identity301505.0
FRT 502Suvremene teorije i poetike prevođenja151504.0
TAD413Talijansko-hrvatsko književno prevođenje30004.0
HRD218Tekstologija151504.0
PSI802Terapija i kazalište300152.0
FRT 413Terminografija151503.0
SOCD14Transnational social spaces301505.0
HPD242Umjetnost performansa151504.0
GED505Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa30003.0
NJEP503Usmenost u pisanome mediju151503.0
HFP101Usvajanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
HRD217Uvod u inojezični hrvatski303004.0
SOCD35Visual identities301505.0
[12959] Izborni predmeti s matičnog studija. > Studenti upisuju min. 13 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
LM339Akcentologija150154.0
LM332Corpus linguistics301505.0
LM337Dijalektologija301505.0
LM335Language typology301505.0
LM627Obrazovna lingvistika151504.0
[12950] Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku > Studenti/ce mogu upisati izborne predmete s drugih studija.
KraticaPredmetPSAECTS
ONO101Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji30005.0
ONO102Uvod u hrvatsko imenoslovlje301505.0
[4193] Strani jezik CSJ - zimski semestar > Studenti/ce mogu upisati izborne predmete s drugih studija.
KraticaPredmetPSAECTS
JEO101Engleski jezik struke I (177721)150152.0
JED305JED305 Engleski jezik struke V150152.0
JEE101JEE101 Engleski jezik struke I300304.0
JEH203JEH203 Engleski jezik struke III150152.0
JEM101JEM101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3)150152.0
JEN101JEN101 Engleski jezik struke I (g 1)300305.0
JEN 101JEN101 Engleski jezik struke I (g2)300305.0
JEN 203JEN203 Engleski jezik struke III150304.0
JEN305JEN305 Engleski jezik struke V150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3,4)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 5,6,10,11)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 7)150152.0
JEP101JEP101 Engleski jezik struke I150152.0
JEP203JEP203 Engleski jezik struke III150152.0
JEP 305JEP305 Engleski jezik struke V150152.0
JES 101JES101 Engleski jezik struke I150304.0
JES203JES203 Engleski jezik struke III150304.0
JET101JET101 Engleski jezik struke I300304.0
JEZ101JEZ101 Engleski jezik struke I (g 1,2)150152.0
JEZ203JEZ203 Engleski jezik struke III (g1,2)150152.0
JEZ305JEZ305 Engleski jezik struke V150152.0
JFB101JFB101 Francuski jezik I150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB203JHB203 Hrvatski jezik III150152.0
JJB101JJB101 Japanski jezik I (g 1,2)150152.0
JJB203JJB203 Japanski jezik III150152.0
JMB101JMB101 Kineski jezik I150152.0
JMB203JMB203 Kineski jezik III150152.0
JNB101JNB101 Njemački jezik I (g 1,2)150152.0
JNB 203JNB203 Njemački jezik III150152.0
JNO101JNO101 Njemački jezik struke I150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 1,2)150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 3)150152.0
JRB203JRB203 Ruski jezik III150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 1)150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 2,3,4)150152.0
JŠB203JŠB203 Španjolski jezik III150152.0
JTB101JTB101 Talijanski jezik I (g 1,2,3)150152.0
VED201VED201 Vježbe prevođenja - Engleski I00302.0
[12781] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - zimski semestar > Studenti/ce mogu upisati izborne predmete s drugih studija.
KraticaPredmetPSAECTS
EAP104Akademski praktikum150152.0
Akademsko pismo151503.0
NJENK501Didaktika književnosti151503.0
EAD301Etnografski praktikum01502.0
EAD303Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe151505.0
IZP502Informacijski sustavi u obrazovanju300156.0
Informacijsko-komunikacijska tehnologija i učenje151503.0
Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah151504.0
IZPI117Knjižnične usluge za djecu i mladež150453.0
Kultura, modernizacija i globalizacija301505.0
EAP502Kulturne ustanove i baština150153.0
Osnove sociologije301505.0
Povijest muzeologije301504.0
Povijest muzeologije303006.0
RUP214Ruska poezija u nastavi ruskog jezika151503.0
Sociologija etničkih odnosa i manjina301505.0
Sociologija obrazovanja301505.0
Sociologija odgoja i obrazovanja301505.0
HRP217Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih151503.0
HFP101Usvajanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
[5460] Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport - zimski semestar > Studenti/ce mogu upisati izborne predmete s drugih studija.
KraticaPredmetPSAECTS
*Ekstremni sport - Skateboarding00301.0
*Kendo I100302.0
*Kineziološka kultura 2 (košarka)00301.0
*Kineziološka kultura 2 (odbojka)00301.0
*Kineziološka kultura I (teretana)00301.0
Menadžment sporta u turizmu301504.0
Sportska prehrana201504.0
Sportski menadžment201504.0
*Terapijsko plivanje00301.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu