Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Njemački jezik i književnost (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[3317] Izborni predmeti s matičnog studija - I. sem. dpd NJEM > Studenti upisuju jedan izborni predmet s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
NJE212Kratka proza151503.0
NJEN408Tvorba riječi151503.0
NJE111Uvod u književnu interpretaciju I151503.0
Semestar 2
[3324] Izborni predmeti s matičnog studija - II. sem. dpd NJEM > Studenti upisuju jedan izborni predmets matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
NJE109Njemačka kultura i civilizacija03003.0
Pluricentričnost njemačkog jezika03003.0
NJE113Uvod u književnu interpretaciju II151503.0
Semestar 3
[14547] Izborni predmeti s matičnog studija - njemačka književnost - dpd NJEM - III. sem > St. upisuju najmanje 1 izb. kol.(3ECTS-a) s mat. st. iz KNJIŽ. i najmanje 1 izb. (3ECTS-a) iz LING.
KraticaPredmetPSAECTS
NJE305Književnost biedermeiera151503.0
NJE104Komparativna stilistika njemačke balade151503.0
NJE118Znanstveno pisanje03003.0
[14548] Izborni predmeti s matičnog studija - njemački jezik - dpd NJEM - III. sem. > St. upisuju najmanje 1 izb. kol.(3ECTS-a) s mat. st. iz KNJIŽ. i najmanje 1 izb. (3ECTS-a) iz LING.
KraticaPredmetPSAECTS
NJE114Jezik i umijeće govora I151503.0
NJE317Sociolingvistika151503.0
NJE312Tekstne vrste151503.0
Semestar 4
[14549] Izborni predmeti s matičnog studija - njemačka književnost - dpd NJEM - IV. sem. > St. upisuju najmanje 1 izb. kol.(3ECTS-a) s mat. st. iz KNJIŽ. i najmanje 1 izb. (3ECTS-a) iz LING.
KraticaPredmetPSAECTS
NJE310Drame G. Hauptmanna151503.0
NJE307Književnost Bečke moderne151503.0
NJE212Suvremena austrijska književnost151503.0
[14550] Izborni predmeti s matičnog studija - njemački jezik - dpd NJEM - IV. sem. > St. upisuju najmanje 1 izb. kol.(3ECTS-a) s mat. st. iz KNJIŽ. i najmanje 1 izb. (3ECTS-a) iz LING.
KraticaPredmetPSAECTS
NJE318Analiza diskursa151503.0
NJE319Hrvatsko-njemačka kontrastivna lingvistika151503.0
NJE306Povijest njemačkog jezika s historijskom gramatikom151503.0
Semestar 5
[14551] Izborni predmeti s matičnog studija - njemačka književnost - dpd NJEM - V. sem. > St. upisuju najmanje 1 izborni (3 ETS-a) s mat. st. iz KNJIŽ. i najmanje 1 izb. (3ECTS-a) iz LING.
KraticaPredmetPSAECTS
NJE305Književnost biedermeiera151503.0
NJE104Komparativna stilistika njemačke balade151503.0
NJE118Znanstveno pisanje03003.0
[14552] Izborni predmeti s matičnog studija - njemački jezik - dpd NJEM - V: sem. > St. upisuju najmanje 1 izborni (3 ETS-a) s mat. st. iz KNJIŽ. i najmanje 1 izb. (3ECTS-a) iz LING.
KraticaPredmetPSAECTS
NJE114Jezik i umijeće govora I151503.0
NJE317Sociolingvistika151503.0
NJE312Tekstne vrste151503.0
Semestar 6
[17498] Obvezni predmet - dpd NJEM - Vi. semestar > Ovaj predmet upisuju samo studenti koji ga u prethodnim ak. god. nisu položili kao izborni predmet. Ako su ga položili kao izborni, umjesto njega upisuju 1 izborni predmet s matičnog studija iz modula Književnost.
KraticaPredmetPSAECTS
NJE216Romantizam151503.0
[14554] Izborni predmeti s matičnog studija - njemački jezik - dpd NJEM - VI. sem. > Studenti koji NE pišu zav. rad/ispit upisuju najmanje1 izborni predmet iz KNJIŽ. i1 izborni predmet iz LING.(a ako imaju od prije višak položenih izbornih predmeta, onda ih sada ne upisuju).
KraticaPredmetPSAECTS
NJE318Analiza diskursa151503.0
NJE319Hrvatsko-njemačka kontrastivna lingvistika151503.0
NJE306Povijest njemačkog jezika s historijskom gramatikom151503.0
[14553] Izborni predmeti s matičnog studija - njemačka književnost - dpd NJEM - VI. sem. > Studenti koji NE pišu zav. rad/ispit upisuju najmanje1 izborni predmet iz KNJIŽ. i1 izborni predmet iz LING.(a ako imaju od prije višak položenih izbornih predmeta, onda ih sada ne upisuju).
KraticaPredmetPSAECTS
NJE310Drame G. Hauptmanna151503.0
NJE307Književnost Bečke moderne151503.0
NJE212Suvremena austrijska književnost151503.0
[12927] ZAVRŠNI RAD / ZAVRŠNI ISPIT > Studenti biraju žele li pisati završni rad /ispit na NJEM ili na drugom studiju. Razliku nadoknađuju s 2 izborna predmeta s mat.studija.
KraticaPredmetPSAECTS
NJE 313Završni ispit0006.0
NJE 314Završni rad0006.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu