Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sociologija (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 2
[3354] Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje najmanje 5 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
SOCZ24Mediji i društvo301505.0
SOCZ28Sociologija okoliša301505.0
SOCZ29Urbana sociologija301505.0
Semestar 3
[3355] Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje najmanje 5 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
SOCZ27Sociologija etničkih odnosa i manjina301505.0
SOCZ30Sociologija mladih301505.0
SOCZ08Sociologija obrazovanja301505.0
Semestar 4
[3356] Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje najmanje 5 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
SOCZ23Sociologija kulture301505.0
SOCZ04Sociologija migracija301505.0
Semestar 5
[3357] Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje najmanje 5 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
SOCZ07Sociologija emocija301505.0
SOCZ10Sociologija religije301505.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu