Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Anglistika (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 2
[7995] Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student obvezno upisuje 4 ECTS boda.
KraticaPredmetPSAECTS
ENP 117Kulturne teorije i književnost151504.0
ENP 111Teorija književnosti151504.0
Semestar 3
[14635] Izborni predmeti s matičnog studija > Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
ENP321Britanska i irska poezija 20. stoljeća301504.0
ENP322Roman engleskog modernizma301504.0
ENP324Suvremeni američki roman i globalizacija301504.0
ENP216Uvod u američku popularnu kulturu151504.0
ENP214Uvod u studij filmskog medija301504.0
Semestar 4
[14674] Izborni predmeti s matičnog studija > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
ENP215Američki animirani film301503.0
ENP323Britanski roman druge polovice 20. stoljeća301503.0
ENP204Gotički žanr151503.0
ENP317Irska ženska proza 20. stoljeća301503.0
ENP218Književno prevođenje - aspekti prakse153003.0
ENP221Pitanje rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi301503.0
ENP311Povijest engleskog jezika301503.0
ENP320Shakespeareov teatar301503.0
Semestar 5
[16911] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju minimalno 4 ECTS boda s matičnog studija
KraticaPredmetPSAECTS
ENP321Britanska i irska poezija 20. stoljeća301504.0
ENP322Roman engleskog modernizma301504.0
ENP324Suvremeni američki roman i globalizacija301504.0
ENP216Uvod u američku popularnu kulturu151504.0
ENP214Uvod u studij filmskog medija301504.0
Semestar 6
[15910] DPD Anglistika - VI semestar - Završni rad > Studenti upisuju 1 izborni kolegij i završni rad ILI 3 izborna kolegija umjesto završnog rada.
KraticaPredmetPSAECTS
ENP316Završni rad001506.0
[16912] Izborni predmeti s matičnog studija > Studenti upisuju 1 izborni kolegij i završni rad ILI 3 izborna kolegija umjesto završnog rada.
KraticaPredmetPSAECTS
ENP215Američki animirani film301503.0
ENP323Britanski roman druge polovice 20. stoljeća301503.0
ENP204Gotički žanr151503.0
ENP317Irska ženska proza 20. stoljeća301503.0
ENP218Književno prevođenje - aspekti prakse153003.0
ENP221Pitanje rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi301503.0
ENP311Povijest engleskog jezika301503.0
ENP320Shakespeareov teatar301503.0
ENP316Završni rad001506.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu