Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Anglistika; smjer: nastavnički (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4428] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - zimski semestar > Na A1 studij upisuju se: Temeljna znanja i Didaktika. A2 studij: Psihologija obr. I
KraticaPredmetPSAECTS
CSM102Didaktika301505.0
CSM103Psihologija obrazovanja I301505.0
CSM101Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju153005.0
[7588] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. PEDAGOGIJE upisuju 7 ili 8 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija, ostali st. ne moraju.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN 428Frazeologija151504.0
ENN441Jezična politika i jezično planiranje151504.0
ENN 408Klasični holivudski film301504.0
ENN 437Književno prevođenje - suvremeni teorijski pristupi301503.0
ENN 509Kontaktna lingvistika30004.0
ENN 403Leksikologija151504.0
ENN 424Narativ u književnosti i filmu301504.0
ENN 406Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu303004.0
Semestar 2
[7589] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. PEDAGOGIJE upisuju 7 ili 8 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija, ostali st. ne moraju.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN 433Književnost u prijevodu - svjetska književnost301503.0
ENN 404Leksikografija151504.0
ENN 429Moderni američki nezavisni film301504.0
ENN 435Popularna (trivijalna) književnost i film301504.0
ENN 432Pragmalingvistika151504.0
ENN 401Prostor i književnost303004.0
[4436] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - ljetni semestar > Na A1 studij upisuju se: Teorije odg. i obr. A2 studij: Psihologija obr. II, Umijeća nastavnika.
KraticaPredmetPSAECTS
CSM106Psihologija obrazovanja II301505.0
CSM104Teorije odgoja i obrazovanja u praksi153005.0
CSM105Umijeća nastavnika301505.0
Semestar 3
[14556] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. upisuju min. 8 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN 428Frazeologija151504.0
ENN441Jezična politika i jezično planiranje151504.0
ENN 408Klasični holivudski film301504.0
ENN 509Kontaktna lingvistika30004.0
ENN 403Leksikologija151504.0
ENN 424Narativ u književnosti i filmu301504.0
ENN 406Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu303004.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu