Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Španjolski jezik i književnost (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[16233] Izborni predmeti s matičnog studija - IBERSKI MODUL > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a s matičnog studija-Kat. I ili Galj. I, a Bask. I se može dodatno upisati.
KraticaPredmetPSAECTS
IBS701Baskijski jezik I00303.0
HPD 151Galješki jezik I00603.0
HPD 141Katalonski jezik I00603.0
[13226] Obvezni kolegij za dpd TAl. I dpd ŠPA > Osn. lat. jez. I studenti upisuju tijekom preddiplomskog studija. Preporuča se upis prije 3. god.
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ102Osnove latinskog jezika I150153.0
Semestar 2
[16234] Izborni kolegiji s matičnog studija - IBERSKI MODUL > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a s matičnog studija (Kat. II ili Galj. II).
KraticaPredmetPSAECTS
IBS702Baskijski jezik II00303.0
HPD 152Galješki jezik II00603.0
HPD 142Katalonski jezik II00603.0
[14555] Obvezni kolegij za dpd ŠPA > Osn. lat. jez. II studenti upisuju tijekom preddiplomskog studija. Preporuča se upis prije 3. god.
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ10405Osnove latinskog jezika II150153.0
Semestar 3
[16235] Izborni kolegiji s matičnog studija - IBERSKI MODUL > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a s matičnog studija (Kat. III ili Galj. III).
KraticaPredmetPSAECTS
IBS701Baskijski jezik I00303.0
IBS703Baskijski jezik III00303.0
HPD 151Galješki jezik I00603.0
HPD251Galješki jezik III00603.0
HPD 141Katalonski jezik I00603.0
HPD 241Katalonski jezik III00603.0
HPD242Umjetnost performansa151504.0
[13226] Obvezni kolegij za dpd TAl. I dpd ŠPA > Osn. lat. jez. I studenti upisuju tijekom preddiplomskog studija. Preporuča se upis prije 3. god.
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ102Osnove latinskog jezika I150153.0
Semestar 4
[16236] Izborni predmeti s matičnog studija - IBERSKI MODUL > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a s matičnog studija (Kat. IV ili Galj. IV).
KraticaPredmetPSAECTS
IBS702Baskijski jezik II00303.0
IBS704Baskijski jezik IV00303.0
HPD 152Galješki jezik II00603.0
HPD 252Galješki jezik IV00603.0
HPD 142Katalonski jezik II00603.0
HPD 242Katalonski jezik IV00603.0
[16145] Obvezni izborni predmeti s matičnog studija > Ovaj kolegij upisuju samo oni studenti koji su ga u ak. god. 2018./2019. upisali, a nisu položili.
KraticaPredmetPSAECTS
HPD102Fonetika i fonologija30004.0
[14555] Obvezni kolegij za dpd ŠPA > Osn. lat. jez. II studenti upisuju tijekom preddiplomskog studija. Preporuča se upis prije 3. god.
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ10405Osnove latinskog jezika II150153.0
Semestar 5
[16237] Izborni predmeti s matičnog studija - IBERSKI MODUL > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a s matičnog studija (Kat. V ili Galj. V).
KraticaPredmetPSAECTS
IBS701Baskijski jezik I00303.0
IBS703Baskijski jezik III00303.0
HPD 151Galješki jezik I00603.0
HPD251Galješki jezik III00603.0
HPD351Galješki jezik V00603.0
HPD 141Katalonski jezik I00603.0
HPD 241Katalonski jezik III00603.0
HPD341Katalonski jezik V00603.0
HPD242Umjetnost performansa151504.0
[13226] Obvezni kolegij za dpd TAl. I dpd ŠPA > Osn. lat. jez. I studenti upisuju tijekom preddiplomskog studija. Preporuča se upis prije 3. god.
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ102Osnove latinskog jezika I150153.0
Semestar 6
[16238] Izborni predmeti s matičnog studija - IBERSKI MODUL > Studenti upisuju najmanje 3 ECTS-a s matičnog studija (Kat. VI ili Galj. VI).
KraticaPredmetPSAECTS
IBS702Baskijski jezik II00303.0
IBS704Baskijski jezik IV00303.0
HPD 152Galješki jezik II00603.0
HPD 252Galješki jezik IV00603.0
HPD 352Galješki jezik VI00603.0
HPD 142Katalonski jezik II00603.0
HPD 242Katalonski jezik IV00603.0
HPD 342Katalonski jezik VI00603.0
[14555] Obvezni kolegij za dpd ŠPA > Osn. lat. jez. II studenti upisuju tijekom preddiplomskog studija. Preporuča se upis prije 3. god.
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ10405Osnove latinskog jezika II150153.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu