Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Anglistika; smjer: znanstveni (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[15498] Obavezni (temeljni) predmeti s matičnog studija - PREVODITELJSKI MODUL > St. koji upišu prev. modul, upisuju sve ponuđene predmete + 2 obv. pred. s mat. odj.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN 437Književno prevođenje - suvremeni teorijski pristupi301503.0
ENN 436Radionica književnog prevođenja I150454.0
[4218] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. ne moraju upisati izborne predmete s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN 434Načela nastave engleskog kao stranog jezika303003.0
ENN418Usvajanje drugoga jezika303004.0
[6642] Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > St. upisuju min. 4 obvezna predmeta s matičnog studija. Ako upišu prevoditeljski modul, upisuju 2.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN 428Frazeologija151504.0
ENN441Jezična politika i jezično planiranje151504.0
ENN 408Klasični holivudski film301504.0
ENN 509Kontaktna lingvistika30004.0
ENN 403Leksikologija151504.0
ENN 424Narativ u književnosti i filmu301504.0
ENN 406Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu303004.0
Semestar 2
[15505] Obvezni predmeti s matičnog studija - PREVODITELJSKI MODUL > St. koji upišu prev. modul, upisuju sve ponuđene predmete + 2 obv. pred. s mat. odj.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN 433Književnost u prijevodu - svjetska književnost301503.0
ENN 438Radionica književnog prevođenja II150454.0
[10322] Izborni predmeti s matičnog studija > St. ne moraju upisati izborne predmete s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN503Metodika nastave engleskoga jezika303004.0
[7592] Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > St. upisuju min. 4 obvezna predmeta s matičnog studija. Ako upišu prevoditeljski modul, upisuju 2.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN 404Leksikografija151504.0
ENN 429Moderni američki nezavisni film301504.0
ENN 435Popularna (trivijalna) književnost i film301504.0
ENN 432Pragmalingvistika151504.0
ENN 401Prostor i književnost303004.0
Semestar 3
[16146] Obvezni (temeljni) predmeti s matičnog studija - PREVODITELJSKI MODUL > Studenti/ce koji upišu prev. modul upisuju sve ponuđene kolegije.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN514Kultura govorenja i pisanja hrvatskog jezika150453.0
ENN513Radionica književnog prevođenja III150454.0
[16147] Izborni predmeti s matičnog odjela - PREVODITELJSKI MODUL > St. koji upišu prev. modul mogu upisati ponuđeni kolegij umjesto 1 obveznog pred. s mat. odj.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN515*Individualni praktični rad00454.0
[14563] Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > St. upisuju min. 4 obv. pred. s mat. st.. Ako upišu prev. modul, upisuju 1 ili 2.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN 428Frazeologija151504.0
ENN441Jezična politika i jezično planiranje151504.0
ENN 408Klasični holivudski film301504.0
ENN 437Književno prevođenje - suvremeni teorijski pristupi301503.0
ENN 509Kontaktna lingvistika30004.0
ENN 403Leksikologija151504.0
ENN 424Narativ u književnosti i filmu301504.0
ENN 406Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu303004.0
[14564] Izborni predmeti s matičnog studija > St. nisu obvezni upisati izborne predmete s matičnog st., već ih mogu upisati kao višak ECTS bodova.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN 505Praktikum i školska praksa I030154.0
Semestar 4
[14565] Izborni predmeti s matičnog studija > St. nisu obvezni upisati izborne predmete s matičnog st., već ih mogu upisati kao višak ECTS bodova.
KraticaPredmetPSAECTS
ENN505Praktikum i školska praksa II030153.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu