Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Geografija (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 2
[16202] Izborni predmeti s matičnog studija - dpd Geo - II. semestar > Studenti ne moraju upisati izborne predmete s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
GED110Kvantitativne metode u geografiji300304.0
Semestar 3
[15548] Izborni predmeti s matičnog studija - dpd GEO - III. sem. > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
GED309Kulturalna geografija30002.0
GED207Kvantitativne metode u geografiji II300153.0
GED212Regionalna geografija Australije, Oceanije i Antarktike30002.0
Semestar 4
[15554] Izborni predmeti s matičnog studija - dpd GEO - IV. sem. > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
GED214Agrarna i ruralna geografija30002.0
GED217Geografija religija151502.0
GED216Industrijska geografija30002.0
Semestar 5
[16203] Izborni predmeti s matičnog studija - dpd Geo - V. semestar > Studenti upisuju najmanje 2 ESTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
GED307Historijska geografija30002.0
GED308Hrvatsko iseljeništvo30002.0
Semestar 6
[16204] Izborni predmeti s matičnog studija - dpd Geo - VI. semestar > Studenti upisuju najmanje 2 ECTS-a s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
GED318Geografija porodice151502.0
GED317Geografija prirodnih prijetnji30002.0
GED319Geopolitički sustavi i granice u svijetu30002.0
GEZ320Kartografija i vizualizacija150303.0
GED321Medicinska geografija151502.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu