Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Filozofija (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[3376] Izborni predmeti s matičnog odjela - dpd Fil I.- sem. > Studenti na1. godini upisuju jedan izborni kolegij i dva izborna seminara na matičnom studiju.
KraticaPredmetPSAECTS
25FK30Filozofija kulture30003.0
25FP30Filozofija poezije30003.0
27FU30Filozofija uma I30003.0
19VP30Filozofija vremena i prostora30003.0
21ZR30Filozofija zdravog razuma30003.0
22LJ3007Metafizičko-etički pristup ljubavi30003.0
24ML3007Misterij ljepote30003.0
31PP1508Platon i Plotin - izabrani tekstovi01501.5
[4193] Strani jezik CSJ - zimski semestar > Studenti upisuju najmanje 1 strani jezik iz EU ako ne studiraju taj jezik.
KraticaPredmetPSAECTS
JEO101Engleski jezik struke I (177721)150152.0
JED305JED305 Engleski jezik struke V150152.0
JEE101JEE101 Engleski jezik struke I300304.0
JEH203JEH203 Engleski jezik struke III150152.0
JEM101JEM101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3)150152.0
JEN101JEN101 Engleski jezik struke I (g 1)300305.0
JEN 101JEN101 Engleski jezik struke I (g2)300305.0
JEN 203JEN203 Engleski jezik struke III150304.0
JEN305JEN305 Engleski jezik struke V150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3,4)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 5,6,10,11)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 7)150152.0
JEP101JEP101 Engleski jezik struke I150152.0
JEP203JEP203 Engleski jezik struke III150152.0
JEP 305JEP305 Engleski jezik struke V150152.0
JES 101JES101 Engleski jezik struke I150304.0
JES203JES203 Engleski jezik struke III150304.0
JET101JET101 Engleski jezik struke I300304.0
JEZ101JEZ101 Engleski jezik struke I (g 1,2)150152.0
JEZ203JEZ203 Engleski jezik struke III (g1,2)150152.0
JEZ305JEZ305 Engleski jezik struke V150152.0
JFB101JFB101 Francuski jezik I150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB203JHB203 Hrvatski jezik III150152.0
JJB101JJB101 Japanski jezik I (g 1,2)150152.0
JJB203JJB203 Japanski jezik III150152.0
JMB101JMB101 Kineski jezik I150152.0
JMB203JMB203 Kineski jezik III150152.0
JNB101JNB101 Njemački jezik I (g 1,2)150152.0
JNB 203JNB203 Njemački jezik III150152.0
JNO101JNO101 Njemački jezik struke I150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 1,2)150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 3)150152.0
JRB203JRB203 Ruski jezik III150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 1)150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 2,3,4)150152.0
JŠB203JŠB203 Španjolski jezik III150152.0
JTB101JTB101 Talijanski jezik I (g 1,2,3)150152.0
VED201VED201 Vježbe prevođenja - Engleski I00302.0
Semestar 2
[3377] Izborni predmeti s matičnog odjela - dpd Fil II. sem. > Studenti na1. godini upisuju jedan izborni kolegij i dva izborna seminara na matičnom studiju.
KraticaPredmetPSAECTS
32AM1506Aristotelova metafizička misao01501.5
28FU30Filozofija uma II30003.0
26SV3007Filozofsko savjetovanje30003.0
34TA1508Izabrana antropološka pitanja kod Tome Akvinskoga01501.5
25NS30Norma i sreća30003.0
24ZA30Urođene ideje i znanje a priori30003.0
25KF30Uvod u kršćansku filozofiju30003.0
[4194] Strani jezik CSJ - ljetni semestar > Studenti upisuju najmanje 1 strani jezik iz EU ako ne studiraju taj jezik.
KraticaPredmetPSAECTS
EWS102EWS102 Pismeno izražavanje na engleskom jeziku150153.0
JED306JED306 Engleski jezik struke VI150152.0
JEH204JEH204 Engleski jezik struke IV150152.0
JEO102JEO102 Engleski jezik struke II (g 1,2,3,4)150152.0
JEO102JEO102 Engleski jezik struke II (g 5,6,7,8)150152.0
JFB102JFB102 Francuski jezik II150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB204JHB204 Hrvatski jezik IV150152.0
JJB 102JJB102 Japanski jezik II (g 1,2)150152.0
JJB204JJB204 Japanski jezik IV150152.0
JMB102JMB102 Kineski jezik II150152.0
JNB102JNB102 Njemački jezik II (g 1,2)150152.0
JNB204JNB204 Njemački jezik IV (g 1,2)150152.0
JRB102JRB102 Ruski jezik II (g 1)150152.0
JRB102JRB102 Ruski jezik II (g 2)150152.0
JŠB102JŠB102 Španjolski jezik II (g 1,2,3)150152.0
JŠB204JŠB204 Španjolski jezik IV150152.0
JTB102JTB102 Talijanski jezik II (g 1,2,3)150152.0
Semestar 3
[3378] Izborni predmeti s matičnog odjela - dpd FIL III. sem. > Studenti na 2. godini upisuju dva izborna kolegija i dva izborna seminara na matičnom studiju.
KraticaPredmetPSAECTS
25FK30Filozofija kulture30003.0
25FP30Filozofija poezije30003.0
27FU30Filozofija uma I30003.0
19VP30Filozofija vremena i prostora30003.0
21ZR30Filozofija zdravog razuma30003.0
35TR1508Maritainova Tri reformatora01501.5
22LJ1506Metafizičko-etički pristup ljubavi30003.0
24ML3007Misterij ljepote30003.0
31PP1508Platon i Plotin - izabrani tekstovi01501.5
Semestar 4
[3379] Izborni predmeti s matičnog odjela - dpd FIl IV. sem. > Studenti na 2. godini upisuju dva izborna kolegija i dva izborna seminara na matičnom studiju.
KraticaPredmetPSAECTS
33RM1506Descartesova Rasprava o metodi01501.5
28FU30Filozofija uma II30003.0
26SV3007Filozofsko savjetovanje30003.0
34TA1508Izabrana antropološka pitanja kod Tome Akvinskoga01501.5
36KK1507Kantova Kritika čistoga uma01501.5
25NS30Norma i sreća30003.0
24ZA30Urođene ideje i znanje a priori30003.0
25KF30Uvod u kršćansku filozofiju30003.0
Semestar 5
[3380] Izborni predmeti s matičnog odjela - dpd FIL V. sem. > Ako student piše Završni rad, upisuje 1 izb. Ako ne piše, upisuje 2 izborna predmeta i 2 izborna sem
KraticaPredmetPSAECTS
37BE15Berdjajevljev egzistencijalizam01501.5
25FK30Filozofija kulture30003.0
25FP30Filozofija poezije30003.0
27FU30Filozofija uma I30003.0
19VP30Filozofija vremena i prostora30003.0
21ZR30Filozofija zdravog razuma30003.0
35TR1508Maritainova Tri reformatora01501.5
22LJ1506Metafizičko-etički pristup ljubavi30003.0
24ML3007Misterij ljepote30003.0
36PM15Pascalove Misli01501.5
Semestar 6
[3381] Izborni predmeti s matičnog odjela - dpd FIL Vi. sem. > Ako student piše Završni rad, upisuje 1 izb. Ako ne piše, upisuje 2 izborna predmeta i 2 izborna sem
KraticaPredmetPSAECTS
35EK15Aristotelova etika kreposti01501.5
33RM1506Descartesova Rasprava o metodi01501.5
28FU30Filozofija uma II30003.0
26SV3007Filozofsko savjetovanje30003.0
36KK1507Kantova Kritika čistoga uma01501.5
25NS30Norma i sreća30003.0
24ZA30Urođene ideje i znanje a priori30003.0
25KF30Uvod u kršćansku filozofiju30003.0
[7253] Završni rad-filozofija > Studenti upisuju Završni rad i 1 izborni kolegij ili dva izborna kolegija i dva izborna seminara.
KraticaPredmetPSAECTS
Završni rad0006.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu