Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[3466] Izborni predmeti s drugih odjela za I. sem. - preddiplomski studij > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
HRP116Akademsko pismo151503.0
11AF30Antička filozofija I30003.0
IBS701Baskijski jezik I00303.0
HRP115Dječja književnost i književnost za mlade151502.0
Društva antičke Grčke i Rima151503.0
Egejske civilizacije brončanog doba301505.0
25FP30Filozofija poezije30003.0
FRP102Francuska civilizacija151503.0
FRP122Francuska književna kritika151502.0
HPD 151Galješki jezik I00603.0
UČZD116Glagoljica i glagoljski spomenici151502.0
GRČ101Grčki jezik I300607.0
GED104Hidrogeografija I30002.0
TKO104Hrvatska jezična kultura150153.0
Hrvatska vojna povijest u novom vijeku151503.0
UČZD113Hrvatski jezik akademske komunikacije150152.0
RPO110Informatička pismenost150153.0
PSI800Iz raskoraka u korak ljekovitom snagom poezije1515153.0
HRP113Jezične vježbe I00302.0
HRP113Jezične vježbe I00605.0
HPD 141Katalonski jezik I00603.0
GRČ110Klasična mitologija15003.0
RPO111Komunikacijske vještine odgojitelja151503.0
LAT101Latinski jezik I300607.0
11LO30Logika I30003.0
GED102Matematička geografija300154.0
BRO104Matematika I300306.0
NAU102Matematika I300305.0
22LJ3007Metafizičko-etički pristup ljubavi30003.0
TAL103Opća lingvistika30003.0
TKO107Opći uvod u Sveto pismo301503.0
HRP116Osnove filmske umjetnosti30003.0
HRP101Osnove filmske umjetnosti303005.0
GED103Osnove geologije I450154.0
LAT103Osnove grčkog jezika I150153.0
GRČ102Osnove latinskog jezika I150153.0
GRČ303Osnove novogrčkog jezika I150153.0
Paleolitik i mezolitik301505.0
Povijesna toponimija istočnojadranskog prostora151503.0
Povijesni zemljopis151503.0
Povijest Venecije151503.0
GRČ111Pregled antičke civilizacije151503.0
Pregled srednjovjekovne povijesti45005.0
PSI434Psihologija odrasle dobi i starenje151503.0
Razvoj kinantropoloških obilježja učenika150152.0
NAU108Sredstva pomorskog prometa I300305.0
HRP112Staroslavenski jezik303003.0
HRP112Staroslavenski jezik303004.0
UČZD114Suradnja vrtića i škole151502.0
TKO025Svjetske religije30002.0
TAL205Talijanska kultura i civilizacija30003.0
TSJ00107Talijanski kao svjetski jezik I00303.0
PSI802Terapija i kazalište300152.0
Uvod u filozofiju30003.0
GED101Uvod u geografiju45003.0
TKO101Uvod u misterij Krista i povijest spasenja30003.0
Uvod u podvodnu arheologiju151504.0
Uvod u prapovijesnu arheologiju301504.0
TAP101Uvod u prevođenje30003.0
HRP10707Uvod u studij jezika303005.0
LAT10208Uvod u studij klasične filologije151503.0
HRP114Uvod u studij književnosti300304.0
HRP114Uvod u studij književnosti303003.0
HRP111Uvod u teoriju jezika303004.0
HRP111Uvod u teoriju jezika303003.0
GED105Uvod u znanstveno-istraživački rad30003.0
UČZ114Zborno pjevanje I150152.0
[5460] Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport - zimski semestar > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
*Ekstremni sport - Skateboarding00301.0
*Kendo I100302.0
*Kineziološka kultura 2 (košarka)00301.0
*Kineziološka kultura 2 (odbojka)00301.0
*Kineziološka kultura I (teretana)00301.0
Menadžment sporta u turizmu301504.0
Sportska prehrana201504.0
Sportski menadžment201504.0
*Terapijsko plivanje00301.0
[12950] Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
ONO101Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji30005.0
ONO102Uvod u hrvatsko imenoslovlje301505.0
[4193] Strani jezik CSJ - zimski semestar > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
JEO101Engleski jezik struke I (177721)150152.0
JED305JED305 Engleski jezik struke V150152.0
JEE101JEE101 Engleski jezik struke I300304.0
JEH203JEH203 Engleski jezik struke III150152.0
JEM101JEM101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3)150152.0
JEN101JEN101 Engleski jezik struke I (g 1)300305.0
JEN 101JEN101 Engleski jezik struke I (g2)300305.0
JEN 203JEN203 Engleski jezik struke III150304.0
JEN305JEN305 Engleski jezik struke V150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3,4)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 5,6,10,11)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 7)150152.0
JEP101JEP101 Engleski jezik struke I150152.0
JEP203JEP203 Engleski jezik struke III150152.0
JEP 305JEP305 Engleski jezik struke V150152.0
JES 101JES101 Engleski jezik struke I150304.0
JES203JES203 Engleski jezik struke III150304.0
JET101JET101 Engleski jezik struke I300304.0
JEZ101JEZ101 Engleski jezik struke I (g 1,2)150152.0
JEZ203JEZ203 Engleski jezik struke III (g1,2)150152.0
JEZ305JEZ305 Engleski jezik struke V150152.0
JFB101JFB101 Francuski jezik I150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB203JHB203 Hrvatski jezik III150152.0
JJB101JJB101 Japanski jezik I (g 1,2)150152.0
JJB203JJB203 Japanski jezik III150152.0
JMB101JMB101 Kineski jezik I150152.0
JMB203JMB203 Kineski jezik III150152.0
JNB101JNB101 Njemački jezik I (g 1,2)150152.0
JNB 203JNB203 Njemački jezik III150152.0
JNO101JNO101 Njemački jezik struke I150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 1,2)150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 3)150152.0
JRB203JRB203 Ruski jezik III150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 1)150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 2,3,4)150152.0
JŠB203JŠB203 Španjolski jezik III150152.0
JTB101JTB101 Talijanski jezik I (g 1,2,3)150152.0
VED201VED201 Vježbe prevođenja - Engleski I00302.0
[4428] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - zimski semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
CSM102Didaktika301505.0
CSM103Psihologija obrazovanja I301505.0
CSM101Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju153005.0
[12781] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - zimski semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
EAP104Akademski praktikum150152.0
Akademsko pismo151503.0
NJENK501Didaktika književnosti151503.0
EAD301Etnografski praktikum01502.0
EAD303Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe151505.0
IZP502Informacijski sustavi u obrazovanju300156.0
Informacijsko-komunikacijska tehnologija i učenje151503.0
Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah151504.0
IZPI117Knjižnične usluge za djecu i mladež150453.0
Kultura, modernizacija i globalizacija301505.0
EAP502Kulturne ustanove i baština150153.0
Osnove sociologije301505.0
Povijest muzeologije301504.0
Povijest muzeologije303006.0
RUP214Ruska poezija u nastavi ruskog jezika151503.0
Sociologija etničkih odnosa i manjina301505.0
Sociologija obrazovanja301505.0
Sociologija odgoja i obrazovanja301505.0
HRP217Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih151503.0
HFP101Usvajanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
Semestar 2
[3467] Izborni predmeti s drugih odjela za II. sem. - preddiplomski studij > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
Antička filozofija II30003.0
Arheologija antičke grčke301505.0
IBS702Baskijski jezik II00303.0
RPO123Baština i predškolsko dijete150153.0
TKO315Crkvena glazbena kultura150152.0
HRP207Dječja književnost i književnost za mlade303005.0
Domovinski rat i stvaranje samostalne RH151503.0
UČZD129Ekologija151502.0
PSI801Ekspresivne scenske metode u grupnom radu150603.0
Filozofska antropologija I30003.0
26SV3007Filozofsko savjetovanje30003.0
FRP125Frankofoni strip151502.0
HPD 152Galješki jezik II00603.0
Grci u antičkom Iliriku151503.0
GRČ110Grčka epistolografija15002.0
GRČ103Grčki jezik II300607.0
GED108Hidrogeografija II30002.0
HRP122Hrvatski jezik u srednjem vijeku151502.0
HRP125Hrvatski jezik u srednjem vijeku303005.0
Hrvatsko Podunavlje u antičkom razdoblju151503.0
IZDI125Informacijska pismenost150303.0
ARS10705Institucije rimskog svijeta301505.0
HRP124Jezične vježbe II00605.0
HRP121Jezične vježbe II00302.0
GED106Kartografija I30002.0
HPD 142Katalonski jezik II00603.0
LAT104Latinski jezik II300607.0
NAU110Matematika II300305.0
UČZD132Mediji suvremene vizualne umjetnosti150152.0
HRP124Medijska pismenost301503.0
TKO204Metafizika i kozmologija30003.0
Metodologija znanstvenog rada30003.0
Nacionalni parkovi Hrvatske150152.0
Neolitik Bliskog istoka i jugoistočne Europe301505.0
RPO121Obitelj u riziku150153.0
GED107Osnove geologije II450154.0
LAT106Osnove grčkog jezika II150153.0
GRČ10405Osnove latinskog jezika II150153.0
GRČ306Osnove novogrčkog jezika II150153.0
TKO201Osnovna moralna teoogija301504.0
Poezija i trauma150303.0
HRP122Povijesna gramatika hrvatskoga jezika303005.0
HRP119Povijesna gramatika hrvatskoga jezika303003.0
TKO111Povijest Crkve45003.0
Povijest helenizma151503.0
Povijest i značaj religija u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama151503.0
Predantička društva Europe: Etruščani151503.0
GRČ107Pregled grčke književnosti151503.0
LAT109Pregled rimske književnosti151503.0
HRPI15Scenska umjetnost303005.0
HRP123Scenska umjetnost300153.0
HRP125Slovenski jezik153003.0
Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana151503.0
NAU117Sredstva pomorskog prometa II300305.0
HRP120Svjetska književnost I (od drevnog Egipta do srednjega vijeka)30002.0
HRP123Svjetska književnost I (od drevnog Egipta do srednjega vijeka)303005.0
TAL205Talijanska kultura i civilizacija30003.0
TSJ00207Talijanski kao svjetski jezik II00303.0
HRP118Teorija književnosti301503.0
HRP10106Teorija književnosti303005.0
TKO206Teorija književnosti s interpretacijom tekstova151502.0
IZPI106Upoznavanje glazbene baštine301503.0
Uvod u antičku arheologiju301504.0
GED209Uvod u ekonomsku geografiju30003.0
PZT110Uvod u oceanografiju3015306.0
FRP10505Uvod u studij francuske književnosti151503.0
RPO122Vizualna pismenost150153.0
UČZ133Zborno pjevanje II150152.0
[4194] Strani jezik CSJ - ljetni semestar > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
EWS102EWS102 Pismeno izražavanje na engleskom jeziku150153.0
JED306JED306 Engleski jezik struke VI150152.0
JEH204JEH204 Engleski jezik struke IV150152.0
JEO102JEO102 Engleski jezik struke II (g 1,2,3,4)150152.0
JEO102JEO102 Engleski jezik struke II (g 5,6,7,8)150152.0
JFB102JFB102 Francuski jezik II150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB204JHB204 Hrvatski jezik IV150152.0
JJB 102JJB102 Japanski jezik II (g 1,2)150152.0
JJB204JJB204 Japanski jezik IV150152.0
JMB102JMB102 Kineski jezik II150152.0
JNB102JNB102 Njemački jezik II (g 1,2)150152.0
JNB204JNB204 Njemački jezik IV (g 1,2)150152.0
JRB102JRB102 Ruski jezik II (g 1)150152.0
JRB102JRB102 Ruski jezik II (g 2)150152.0
JŠB102JŠB102 Španjolski jezik II (g 1,2,3)150152.0
JŠB204JŠB204 Španjolski jezik IV150152.0
JTB102JTB102 Talijanski jezik II (g 1,2,3)150152.0
[12951] Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
ONO202Istočnojadranska toponimija151503.0
Jezična povijest Dalmacije30005.0
ONO204Making of a Name151505.0
ONO203Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu151503.0
[4436] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - ljetni semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
CSM106Psihologija obrazovanja II301505.0
CSM104Teorije odgoja i obrazovanja u praksi153005.0
CSM105Umijeća nastavnika301505.0
[12811] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - ljetni semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
Andragogija303005.0
HRP127Dječja književnost i književnost za mlade303005.0
Informacijska pismenost150303.0
Menadžment u kulturi151504.0
Osobe s invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju301505.0
HFP102Podučavanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry151504.0
Teorija i praksa muzeologije301504.0
Teorija i praksa muzeologije303006.0
[5461] Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport - ljetni semestar > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
*Kendo I100302.0
*Kineziološka kultura 3 (kanu i kajak)00301.0
*Kineziološka kultura 3 (plivanje)00301.0
*Kineziološka kultura 4 (badminton)00301.0
Menadžment sporta u turizmu301504.0
TZK106Sport i zdravlje3015305.0
Sportski menadžment201504.0
*Šah100202.0
[16957] Obvezni predmeti za ponavljače 1. godine - II. semestar dpd JIK > Nepoložene predmete upisuju ponavljači 1. godine.
KraticaPredmetPSAECTS
LCM108English writing skills150153.0
LCM107Language and globalization151503.0
LCM105Language, culture and society300154.0
LCM106Managing multilingualism in institutional contexts151503.0
Semestar 3
[4193] Strani jezik CSJ - zimski semestar > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
JEO101Engleski jezik struke I (177721)150152.0
JED305JED305 Engleski jezik struke V150152.0
JEE101JEE101 Engleski jezik struke I300304.0
JEH203JEH203 Engleski jezik struke III150152.0
JEM101JEM101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3)150152.0
JEN101JEN101 Engleski jezik struke I (g 1)300305.0
JEN 101JEN101 Engleski jezik struke I (g2)300305.0
JEN 203JEN203 Engleski jezik struke III150304.0
JEN305JEN305 Engleski jezik struke V150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3,4)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 5,6,10,11)150152.0
JEO101JEO101 Engleski jezik struke I (g 7)150152.0
JEP101JEP101 Engleski jezik struke I150152.0
JEP203JEP203 Engleski jezik struke III150152.0
JEP 305JEP305 Engleski jezik struke V150152.0
JES 101JES101 Engleski jezik struke I150304.0
JES203JES203 Engleski jezik struke III150304.0
JET101JET101 Engleski jezik struke I300304.0
JEZ101JEZ101 Engleski jezik struke I (g 1,2)150152.0
JEZ203JEZ203 Engleski jezik struke III (g1,2)150152.0
JEZ305JEZ305 Engleski jezik struke V150152.0
JFB101JFB101 Francuski jezik I150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB203JHB203 Hrvatski jezik III150152.0
JJB101JJB101 Japanski jezik I (g 1,2)150152.0
JJB203JJB203 Japanski jezik III150152.0
JMB101JMB101 Kineski jezik I150152.0
JMB203JMB203 Kineski jezik III150152.0
JNB101JNB101 Njemački jezik I (g 1,2)150152.0
JNB 203JNB203 Njemački jezik III150152.0
JNO101JNO101 Njemački jezik struke I150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 1,2)150152.0
JRB101JRB101 Ruski jezik I (g 3)150152.0
JRB203JRB203 Ruski jezik III150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 1)150152.0
JŠB101JŠB101 Španjolski jezik I (g 2,3,4)150152.0
JŠB203JŠB203 Španjolski jezik III150152.0
JTB101JTB101 Talijanski jezik I (g 1,2,3)150152.0
VED201VED201 Vježbe prevođenja - Engleski I00302.0
[12950] Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
ONO101Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji30005.0
ONO102Uvod u hrvatsko imenoslovlje301505.0
[5460] Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport - zimski semestar > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
*Ekstremni sport - Skateboarding00301.0
*Kendo I100302.0
*Kineziološka kultura 2 (košarka)00301.0
*Kineziološka kultura 2 (odbojka)00301.0
*Kineziološka kultura I (teretana)00301.0
Menadžment sporta u turizmu301504.0
Sportska prehrana201504.0
Sportski menadžment201504.0
*Terapijsko plivanje00301.0
[4428] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - zimski semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
CSM102Didaktika301505.0
CSM103Psihologija obrazovanja I301505.0
CSM101Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju153005.0
[3465] Izborni predmeti s drugih odjela za III. sem. - preddiplomski studij > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
IKP042Animacija u turizmu151503.0
UČZD213Animirani film, strip i ilustracija150152.0
Antički brodolomi i plovidbene rute na na istočnoj obali Jadrana301504.0
IBS701Baskijski jezik I00303.0
IBS703Baskijski jezik III00303.0
TKO315Bioetika30002.0
PZT201Biologija mora3015155.0
HRP215Češki jezik I303003.0
GED203Demografija I30002.0
Domovinski rat i stvaranje samostalne RH151503.0
Društva antičke Grčke i Rima151503.0
EA306*Etnoglazbeni praktikum 100302.0
EAP303Etnomuzikologija151504.0
Etrušćanska civilizacija151504.0
25FP30Filozofija poezije30003.0
13FA30Filozofska antropologija II30003.0
HPD 151Galješki jezik I00603.0
HPD251Galješki jezik III00603.0
GED204Geomorfologija I30002.0
Godišnji sakralni ciklus u rimskoj umjetnosti151502.0
GRČ202Grčka književnost: Homer15002.0
GRČ201Grčki jezik III300455.0
HRP20106Hrvatska usmena književnost303005.0
Hrvatska vojna povijest u novom vijeku151503.0
UČZD214Internet u školi150152.0
PSI800Iz raskoraka u korak ljekovitom snagom poezije1515153.0
GED202Kartografija II300154.0
HPD 141Katalonski jezik I00603.0
HPD 241Katalonski jezik III00603.0
GRČ110Klasična mitologija15003.0
GED201Klimatologija I30002.0
TKO203Kršćanska objava45004.0
GED309Kulturalna geografija30002.0
LAT201Latinski jezik III300455.0
TKO211Liturgika30002.0
TKO105Mariologija30002.0
Medicinska antropologija i etnomedicina151503.0
TKO205Medijska kultura151502.0
22LJ1506Metafizičko-etički pristup ljubavi30003.0
LAT204Metrika15002.0
Nošnja i kultura odjevanja151503.0
UČZD216Odabrana područja psihologije obitelji i roditeljstva151502.0
GRČ303Osnove novogrčkog jezika I150153.0
IZP403Osnove programiranja150306.0
Postanak i razvoj kršćanstva - odabrana poglavlja30004.0
PUI912Postimpresionizam151502.0
Povijesna toponimija istočnojadranskog prostora151503.0
Povijesni zemljopis151503.0
Povijest helenizma151503.0
HRP213Povijest hrvatskoga književnog jezika303005.0
Povijest i značaj religija u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama151503.0
Povijest Venecije151503.0
Predantička društva Europe: Etruščani151503.0
GRČ111Pregled antičke civilizacije151503.0
Pregled srednjovjekovne povijesti45005.0
PSI434Psihologija odrasle dobi i starenje151503.0
RPO212Rad darovitom djecom151503.0
RPO210Rad s Orffovim instrumentarijem150153.0
GED206Regionalna geografija Angloamerike30002.0
GED212Regionalna geografija Australije, Oceanije i Antarktike30002.0
GED205Regionalna geografija Azije s Rusijom30002.0
LAT306Rimska književnost: Retorika, epistolografija i filozofija15002.0
Rimska vojska u Iliriku301505.0
Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana151503.0
HRP212Starija hrvatska književnost I303005.0
ENP324Suvremeni američki roman i globalizacija301504.0
HRP214Svjetska književnost II (od Dantea do romantizma)303005.0
TAL205Talijanska kultura i civilizacija30003.0
TSJ00306Talijanski kao svjetski jezik III00303.0
HRP218Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih151503.0
HRP217Teorija i praksa medija303003.0
PSI802Terapija i kazalište300152.0
HPD242Umjetnost performansa151504.0
ARS20406Uvod u podvodnu arheologiju151504.0
ENP214Uvod u studij filmskog medija301504.0
FRP229Uvod u teatrologiju i izvedbene studije151502.0
RPO211Vizualne komunikacije150153.0
UČZD211Zborno pjevanje III150152.0
[12781] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - zimski semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
EAP104Akademski praktikum150152.0
Akademsko pismo151503.0
NJENK501Didaktika književnosti151503.0
EAD301Etnografski praktikum01502.0
EAD303Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe151505.0
IZP502Informacijski sustavi u obrazovanju300156.0
Informacijsko-komunikacijska tehnologija i učenje151503.0
Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah151504.0
IZPI117Knjižnične usluge za djecu i mladež150453.0
Kultura, modernizacija i globalizacija301505.0
EAP502Kulturne ustanove i baština150153.0
Osnove sociologije301505.0
Povijest muzeologije301504.0
Povijest muzeologije303006.0
RUP214Ruska poezija u nastavi ruskog jezika151503.0
Sociologija etničkih odnosa i manjina301505.0
Sociologija obrazovanja301505.0
Sociologija odgoja i obrazovanja301505.0
HRP217Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih151503.0
HFP101Usvajanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
Semestar 4
[5461] Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport - ljetni semestar > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
*Kendo I100302.0
*Kineziološka kultura 3 (kanu i kajak)00301.0
*Kineziološka kultura 3 (plivanje)00301.0
*Kineziološka kultura 4 (badminton)00301.0
Menadžment sporta u turizmu301504.0
TZK106Sport i zdravlje3015305.0
Sportski menadžment201504.0
*Šah100202.0
[12951] Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
ONO202Istočnojadranska toponimija151503.0
Jezična povijest Dalmacije30005.0
ONO204Making of a Name151505.0
ONO203Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu151503.0
[4194] Strani jezik CSJ - ljetni semestar > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
EWS102EWS102 Pismeno izražavanje na engleskom jeziku150153.0
JED306JED306 Engleski jezik struke VI150152.0
JEH204JEH204 Engleski jezik struke IV150152.0
JEO102JEO102 Engleski jezik struke II (g 1,2,3,4)150152.0
JEO102JEO102 Engleski jezik struke II (g 5,6,7,8)150152.0
JFB102JFB102 Francuski jezik II150152.0
JHB101JHB101 Hrvatski jezik I150152.0
JHB204JHB204 Hrvatski jezik IV150152.0
JJB 102JJB102 Japanski jezik II (g 1,2)150152.0
JJB204JJB204 Japanski jezik IV150152.0
JMB102JMB102 Kineski jezik II150152.0
JNB102JNB102 Njemački jezik II (g 1,2)150152.0
JNB204JNB204 Njemački jezik IV (g 1,2)150152.0
JRB102JRB102 Ruski jezik II (g 1)150152.0
JRB102JRB102 Ruski jezik II (g 2)150152.0
JŠB102JŠB102 Španjolski jezik II (g 1,2,3)150152.0
JŠB204JŠB204 Španjolski jezik IV150152.0
JTB102JTB102 Talijanski jezik II (g 1,2,3)150152.0
[4436] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - ljetni semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
CSM106Psihologija obrazovanja II301505.0
CSM104Teorije odgoja i obrazovanja u praksi153005.0
CSM105Umijeća nastavnika301505.0
[3462] Izborni predmeti s drugih odjela za IV. sem. - preddiplomski studij > Studenti upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s drugih odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
GED214Agrarna i ruralna geografija30002.0
ENP215Američki animirani film301503.0
EAP405Antropologija plesa151503.0
Arheologija rimske Italije301505.0
ARS208Arheologija seobe naroda301505.0
IBS702Baskijski jezik II00303.0
IBS704Baskijski jezik IV00303.0
HRP225Češki jezik II303003.0
GED210Demografija II30002.0
RPO222Dječje likovno stvaralaštvo151503.0
Domovinski rat i stvaranje samostalne RH151503.0
TKO209Egzegeza I.301503.0
PZT209Ekologija mora3015155.0
PSI801Ekspresivne scenske metode u grupnom radu150603.0
TKO208Etika30002.0
EA405*Etnoglazbeni praktikum 200302.0
26SV3007Filozofsko savjetovanje30003.0
ETN303Fizička i forenzička antropologija30003.0
HRP221Fonologija hrvatskoga standardnog jezika303005.0
FRP223Francuska književnost i film151502.0
HPD 152Galješki jezik II00603.0
HPD 252Galješki jezik IV00603.0
GED217Geografija religija151502.0
GED210Geomorfologija II30002.0
ENP204Gotički žanr151503.0
GRČ110Grčka epistolografija15002.0
GRČ205Grčka književnost: Klasika15002.0
GRČ204Grčki jezik IV300455.0
HRP223Hrvatska književnost 19. stoljeća303005.0
FRP232Imaginarij Pariza151502.0
GED216Industrijska geografija30002.0
IZDI125Informacijska pismenost150303.0
TKO2012Izabrana pitanja iz Biblije30002.0
UČZD231Izabrana poglavlja filozofije odgoja151502.0
HPD 142Katalonski jezik II00603.0
HPD 242Katalonski jezik IV00603.0
GED208Klimatologija II30002.0
ENP218Književno prevođenje - aspekti prakse153003.0
EAP403Kulturni krajolik151503.0
Latinski jezik I1515155.0
LAT205Latinski jezik IV300455.0
HRP227Medijska pismenost151503.0
Muzeologija150153.0
25NS30Norma i sreća30003.0
IZP304Oblikovanje baze podataka150306.0
Očuvanje i zaštita spomenika kulture151503.0
PZT116Održivost obalnih sustava: zaštita i korištenje300305.0
GRČ306Osnove novogrčkog jezika II150153.0
TKO211Otajstvo trojedinog Boga451504.0
TKO210Patrologija30002.0
PEP408Pčelarstvo300154.0
TKO202Pneumatologija30002.0
Poezija i trauma150303.0
Povijest helenizma151503.0
Povijest i značaj religija u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama151503.0
Predantička društva Europe: Etruščani151503.0
RPO223Prirodni oblici kretanja151503.0
GED211Regionalna geografija Afrike30002.0
LAT302Rimska književnost: Historiografija15002.0
ENP322Roman engleskog modernizma301504.0
Romanizacija antičkog Ilirika151503.0
Skulptura ekspresionizma151502.0
HRP229Slavenska filologija301503.0
HRP327Slovenski jezik154503.0
Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana151503.0
HRP222Starija hrvatska književnost II303005.0
HRP224Svjetska književnost III (od realizma do suvremenosti)303005.0
TAL205Talijanska kultura i civilizacija30003.0
TSJ004Talijanski kao svjetski jezik IV00303.0
TKO214Teologija i politika30002.0
HRP225Teorija usmenoknjiževnih oblika303005.0
Umjetnost i kult relikvija151502.0
UČZD229Uvod u programiranje150152.0
UČZD224Zborno pjevanje IV150152.0
ARS206Željezno doba Europe301505.0
[12811] Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - ljetni semestar > St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)
KraticaPredmetPSAECTS
Andragogija303005.0
HRP127Dječja književnost i književnost za mlade303005.0
Informacijska pismenost150303.0
Menadžment u kulturi151504.0
Osobe s invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju301505.0
HFP102Podučavanje španjolskog kao stranog jezika151505.0
Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry151504.0
Teorija i praksa muzeologije301504.0
Teorija i praksa muzeologije303006.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu